Sök

Påven i ett möte med funktionshindrade Påven i ett möte med funktionshindrade  

Påven på Funktionshinderdagen ”Inkludering och aktivt deltagande"

I samband med den Internationella Funktionshinderdagen har påven Franciskus skrivit ett budskap i vilket han understryker behovet av att inte bara inkludera funktionsnedsatta i samhället och församlingslivet, utan att göra dem till aktivt deltagande.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Internationella Funktionshinderdagen infaller den 3 december varje år sedan 1992 på FN:s initiativ Påven Franciskus inledde sitt budskap i år med att notera hur pandemin har försvårat ytterligare för personer med funktionshinder, och han uttryckte sin närhet till dem:

”Vi är alla i samma båt mitt på ett stormande hav som kan skrämma oss; men i den här båten kämpar vissa mer, och bland dem är personerna med allvarliga funktionsnedsättningar.”

Bygg en bättre värld

Sedan reflekterade påven över årets tema på Internationella Funktionshinderdagen, även kallad Internationella Handikappdagen. Årets tema fokuserar på att bygga en bättre, mer inkluderande värld, post-Covid, i förhållande till personer med funktionshinder. Påven sa att han fastande vid orden bygga bättre, som fick honom att tänka på liknelsen i evangeliet om att bygga huset på klippan eller på sanden (jfr Mt 7,24-27; Luk 6,47-49).

"Regnet," floderna "och" vindarna" som hotar huset kan identifieras med den slitochsläng kultur som är utbredd i vår tid. Det "verkar som om vissa delar av mänskligheten kan uppoffras till förmån för ett fåtal som som är värd att leva gränslöst. Personer har inte längre ett primärt värde som ska respekteras och skyddas, särskilt om de är fattiga eller funktionshindrade"(FT, 18), sa påven och citerade sin encyklika Fratelli tutti.

Därför är det viktigt, särskilt denna dag, att främja en livets kultur som ständigt bekräftar varje människas värdighet, särskilt i försvaret av män och kvinnor med funktionsnedsättning, i alla åldrar och sociala förhållanden.

Inkluderingens klippa

Klippan i liknelsen sa påven är ordet inkluderande:

Pandemi vi upplever har ytterligare belyst de skillnader och ojämlikheter som kännetecknar vår tid, särskilt till nackdel för de svagaste. Viruset har hittat olikheterna och diskrimineringen, och ökat de. Av denna anledning är inkludering en första "klippan" att bygga vårt hem på… ”Inkludering eller uteslutning av dem som lider, definierar alla ekonomiska, politiska, sociala och religiösa projekt. Varje dag står vi inför valet att vara goda samaritaner eller likgiltiga vägfarare som passerar förbi på avstånd"(FT, 69).”

Aktivt deltagande

Den andra delen av sitt budskap ägnade påven Franciskus åt att reflektera över funktionshindrades roll i församlingen: ”Först och främst bekräftar jag starkt personer med funktionsnedsättnings rätt att ta emot sakramenten som alla andra medlemmar i kyrkan”, skriver påven. ”Särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med funktionshinder som ännu inte har tagit emot konfirmationens sakrament: de bör accepteras och inkluderas i katekesen som förberedelse för detta sakrament. Den nåd som de är bärare av kan inte uteslutas någon.”

Vidare noterade påven att många funktionshindrade känner att de existerar utan att tillhöra och utan att delta: ”Det finns fortfarande många saker som hindrar dem från fullkomligt medborgarskap. Målet är inte bara att hjälpa dem utan göra dem aktivt deltagande i det civila och kyrkliga samfundet. Det är en krävande och tröttsam resa som kommer att forma samvetena att erkänna var och en som en unik och oupprepbar person "(FT, 98).

”Jag hoppas att fler och fler personer med funktionsnedsättning ska bli kateketer, och förmedla tron ​​effektivt, även med sitt eget vittnesbörd”, avslutar påven Franciskus.

03 december 2020, 16:01