Sök

Helige Josef med Jesusbarnet Helige Josef med Jesusbarnet 

Påven: Josef lär oss att ödmjukt följa Guds vilja

Vid hälsningarna efter den allmänna audiensens trosundervisning påminde påven Franciskus om sitt apostoliska brev tillägnat helige Josef, som publicerades igår 8 december och som inledde ett år i hans ära med möjligheten till avlat.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus avslutade dagens allmänna audiens med att be om helige Josefs faderliga beskydd över kyrkan. Påven sa:

Gud anförtrodde Honom de mest värdefulla skatterna, Jesus och Maria, och han besvarade det helt och fullt med tro, mod, ödmjukhet och med en faders hjärta. Låt oss be för hans beskydd över kyrkan i vår tid och lära oss av honom att alltid, med ödmjukhet, följa Guds vilja.

Patris corde – med en faders hjärta

Igår, 8 december, då vi firade Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, firades även 150 årsminnet sedan helige Josef utnämndes till kyrkans skyddshelgon. För att uppmärksamma detta publicerade påven ett apostoliskt brev med titeln  Patris corde – med en faders hjärta”, som tillägnas Josef. Påven inledde dessutom ett år till hans ära 8 december 2020 till 8 december 2021. Även det apostoliska penitentiariet har efter påvens vilja utfärdat ett dekret, som under detta år ger tillstånd till att bevilja avlat till dem som förenar sig med årets firande under de vanliga förhållandena: bikt, eukaristi och bön enligt påvens intentioner.

09 december 2020, 12:17