Sök

Sädesfält Sädesfält 

Påven: En avgörande tid där svaret är solidaritet

Påven Franciskus har sänt ett budskap till Italiens lantbruksorganisation Coldiretti där han betonar att det globala svaret på dagens kris är tjänstens logik.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ett budskap till Italiens lantbruksorganisation Coldiretti, som har sänts genom statssekreterare Pietro Parolin, visar påven Franciskus vägen ut ur svårigheterna som har uppkommit på grund av pandemin. Påven ber dem om att tänka över relationen mellan människan, naturen och Skaparen.

“nya vägar för nästankärleken och solidariteten för ett globalt och sannare svar på fattigdom och ojämlikhet bland folk i denna avgörande fas i världshistorien.”

Budskapet lästes upp under Coldirettis generalförsamling online där man talade om en nystart i Italien genom livsmedelsproducenternas hjältemodiga roll. Påven erkänner värdet av jordbruket och livsmedelsproduktionen och han vädjar om att man ser mer till tjänsten än vinsten och till vården av naturen för att inte exploatera den.

Avgörande tid

Påven uppmuntrar Coldiretti att ta nya vägar för nästankärleken och solidariteten för ett globalt och sannare svar på fattigdom och ojämlikhet bland folk i denna avgörande fas i världshistorien.


 

16 december 2020, 12:13