Sök

Påven och Vår Fru av Guadalupe under mässan i Peterskyrkan 2019 Påven och Vår Fru av Guadalupe under mässan i Peterskyrkan 2019 

Påven beviljar fullständig avlat den 12 december

För att marken 125-årsjubileet för kröningen av Vår Fru av Guadalupe den 12 december, ger påven Franciskus alla katoliker i världen möjligheten att ta emot fullständig avlat, även om du stannar hemma.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På uppdrag av påven Franciskus har det Apostoliska Penitentiariet, som ansvarar över katolska kyrkans botgöring och avlat, liksom absolutioner, dispenser och andra benådningar, utvidgat möjligheten för katoliker över hela världen att ta emot en fullständig avlat den 12 december då kyrkan firar 125-årsjubileet för kröningen av Vår Fru av Guadalupe.

Avlat i hemmet

Basilikan Vår Fru av Guadalupe i Mexico City är stängd för att förhindra spridningen av COVID-19. Därför har påven beslutat att de troende kan ta emot den fullständiga avlaten hemifrån, i sitt hem, om de följer vissa villkor.

Mexico City’s ärkebiskop, kardinal Carlos Aguiar Retes, utfärdade ett brev där han informerade om avlaten. Hans brev åtföljdes av den formella proklamationen som kardinal Mauro Piacenza, ansvarig för det Apostolisk Penitentiariet, har utfärdat.

Hur tar man emot avlaten?

För att erhålla fullständig avlat som är ett efterskänkande av timliga straff, som är en följd av synden, så måste följande villkor vara uppfyllda. En person måste:

- Förbereda ett altare eller plats för bön till Vår Fru av Guadalupe i hemmet.

- Följa en direktsänd mässa från basilikan Vår Fru av Guadalupe i Mexico City den 12 december och "aktivt delta ... med hängivenhet och med särskild uppmärksamhet till Eukaristin."

- Slutföra de vanliga villkoren för avlat genom att be för påvens intentioner, bikta sig,  delta i en mässa och ta emot kommunionen.

I brevet anges att de tre sista villkoren "kan uppfyllas när folkhälsomyndigheterna tillåter det."

En vördnad långt utanför Mexikos gränser

Avlaten gäller alla troende katoliker i världen, men kardinal Aguiar berättar att troende Sydamerika, USA och Filippinerna har en särskild hängivenhet till Vår Fru av Guadalupe, som firas den 12 december.

Kardinalen skriver att ”Medveten om att vördnaden för Virgen Morena som hon kallas i Mexiko, går långt utanför våra gränser, tyckte den heliga fadern att det var lämpligt att erbjuda denna avlat till alla katoliker i världen, och låta dem delta i firandet genom att följa kraven för fullständig avlat”.

Han uttrycker även sin önskan att de som vill ”söka vår heliga moders tröst, skydd och ömhet som mest, att dra nytta av denna nåd som påven Franciskus har gett oss och som sträcker sig till de avlidna troende.”

”Låt oss tillåta Vår Fru att besöka oss i våra hem i år. Låt oss öppna våra dörrar för henne och lyfta våra hjärtan, så att hon kan välsigna oss och täcka oss med sin mantel. Må vår Herre Jesus Kristus och hans heligaste moder, Sankta Maria av Guadalupe, fortsätta att följa och välsigna oss på denna smärtsamma resa för alla Guds folk som vandrar i vårt ärkestift och i hela världen.”

Jubelår

Det Apostoliska Penitentiariet hade redan förlängt jubelåret tillägnat Vår Fru av Guadalupe till den 12 oktober 2021. Jubeåret inleddes i september 2019 och skulle ha avslutas den 12 oktober, men det har påverkats starkt av pandemin då tusentals pilgrimer inte har kunnat besöka Mariasanktuariet.

På lördagen den 12 december firar påven Frans den heliga mässan i Peterskyrkan för att fira Vår Fru av Guadalupe.

10 december 2020, 09:17