Sök

Påven Franciskus och Joe Biden under en audiens 2016 Påven Franciskus och Joe Biden under en audiens 2016 

Telefonsamtal mellan påven Franciskus och Joe Biden

Heliga Stolens pressrum bekräftar samtalet mellan påven Franciskus och Joe Biden. Samtalet ägde rum som följd av USA:s biskopskonferens gratulationer till Joe Biden.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Heliga Stolens presstalesman, Matteo Bruni, har bekräftat att påven Franciskus och Joe Biden talades vid per telefon på torsdagen.

Telefonsamtalet ägde rum efter de amerikanska biskoparnas hälsning till Joe Biden, som publicerades i ett meddelande från ordförande för USA:s biskopskonferens, USCCB, msgr. José Gomez, ärkebiskop av Los Angeles, som gratulerade Biden som den andra katolska presidenten, efter John F. Kennedy.

”Vi tackar Gud för frihetens välsignelser”, skrev ärkebiskop Gomez i sitt uttalande. ”Det amerikanska folket har talat i detta val. Nu är det dags för våra ledare att samlas i en anda av nationell enhet och att förbinda sig till att föra dialog och göra kompromisser för det allmänna bästa.”

Han tillade: ” Som katoliker och amerikaner är våra prioriteringar och uppdrag tydliga. Vi är här för att följa Jesus Kristus, för att vittna om hans kärlek i våra liv och för att bygga hans kungarike på jorden. Jag tror att just nu i amerikansk historia har katoliker en särskild plikt att vara fredsskapare, att främja broderskap och ömsesidig tillit och be för en förnyad anda av sann patriotism i vårt land.”

Ärkebiskop Gomez avslutade sitt budskap med en bön till Jungfru Maria: ”Vi ber Jungfru Maria, denna stora nations skyddshelgon, att be för oss. Må hon hjälpa oss att arbeta tillsammans för att uppfylla Amerikas missionärer och grundares vackra vision om en nation under Gud, där heligheten i varje mänskligt liv skyddas och samvetsfriheten och religionsfriheten garanteras.”

13 november 2020, 10:16