Sök

Påvens sex punkter för att bygga sociala rättigheter

Påven Franciskus har skickat ett videomeddelande till domare inom social rättvisa engagerade på den amerikanska och den afrikanska kontinenten. Han uppmanar dem att omforma den sociala rättvisan med hjälp av sex grundläggande punkter.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus skickade på måndag ett meddelande till deltagarna vid det virtuella mötet för domare som är medlemmar i kommittén för sociala rättigheter i Afrika och Amerika.

I sitt videomeddelande till domarna konstaterade påven Franciskus att för att kunna bygga vidare på den sociala rättvisan, och analysera den, måste man först se till de grundvalar som den bör baseras på. Det finns sex, sa påven Franciskus.

Verkligheten

Den första gäller verklighetsdimensionen, börjar påven. ”De idéer som ni arbetar med bör inte förlora den oroande bilden av verkligheten där en liten del av mänskligheten lever i överflöd, medan ett ökande antal människors värdighet är bortglömd och deras mänskliga rättigheter ignoreras och kränks.”

Rättvisans generation

Den andra, fortsätter påven, påminner oss om hur rättvisa skapas. ”Jag tänker på ett kollektivt arbete, där alla välmenande människor utmanar iden om utopi och erkänner att, liksom det goda och kärleken, är rättvisan en handling att utföra varje dag, eftersom obalansen är en frestelse varje ögonblick." Av den anledningen tillägger påven, "är varje dag en seger att erövra".

Engagemang

Det tredje är att vi bör komma ihåg att "förbinda oss" att forma och ena denna nya sociala rättvisa, säger påven. Vi måste inse att "vi ofta frestas att förhålla oss med ointresse till andra, särskilt de svagaste." Det ovillkorliga åtagandet är att ta på sig andras smärta och inte att glida in i en kultur av likgiltighet, förklarar påven.

Historia

Den fjärde "obligatoriska" reflektionen, fortsatte påven, är "idén om historien som vägledande": lägg till perspektivet av det förflutna till ert engagemang, sa han. "I det förflutna finns erfarenheternas rötter, även den sociala rättvisans rötter som vi idag vill tänka om, bygga upp och stärka." 

Folk

Den femte är folket, fortsätter påven. Historien leder oss till folket. ”Från och med evangeliet ber Gud oss troende att vara Guds folk, inte Guds elit. Eftersom de som väljer "Guds elit" vägen hamnar i den välkända elitistiska klerikalismen som arbetar för folket, men som inte gör något med folket, eller känner sig som ett folk."

Solidaritet

Och slutligen, sa påven: ”Solidaritet”. "Kämpa mot de strukturella orsakerna till fattigdom, ojämlikhet, brist på arbete, mark och bostäder. Mark, tak och arbete, techo, tierra y trabajo, de tre" T-na "(på spanska) som ger oss värdighet." Kämpa mot dem som förnekar sociala rättigheter och arbetsrättigheter. Kämpa mot den kulturen som tillåter att man använder andra, förslavar andra och slutligen berövar de andra på deras värdighet. Glöm inte att solidaritet, förstått i sin djupaste mening, är ett sätt att bygga historia, sa påven Franciskus.

Mer än teori

Påven Franciskus avslutar sitt videomeddelande med att notera att ”rättfärdiga är de som skipar rättvisa. Rättfärdiga, medvetna om att, när vi tillämpar lagen, ger vi de fattiga det som är väsentligt, vi ger dem inte våra egendomar eller andras, utan vi ger tillbaka det som är deras.”

Slutligen önskade påven Franciskus domarna en dag full av reflektion och eftertanke och ber att allt de bygger ska vara "mer än bara en teori".

30 november 2020, 15:39