Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 18 november 2020 från apostoliska palatsets biblotek Påven Franciskus vid allmänna audiensen 18 november 2020 från apostoliska palatsets biblotek 

Påvens katekes: Jungfru Maria, bönens kvinna

Jungfru Marias ord “Må det ske med mig”, är en förebild för all bön, som handlar om en tillitsfull öppenhet till Guds vilja. Vid den direktströmmade allmänna audiensen 18 november från apostoliska palatsets bibliotek, fortsatte påven Franciskus på sin serie katekeser om bönen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Med tanke på pandemin strömmades den allmänna audiensen återigen från apostoliska palatset i Vatikanen. Påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning om bönen och fokuserade på Jungfru Maria, bönenes kvinna. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes vänder vi oss nu till Vår välsignade Fru som bönens kvinna och förebild för vårt eget böneliv. Från det hon var ung bad Maria alltid med ödmjukhet och lät sig ledas av Herren. Vi möter henne i bön när ängeln Gabriel förkunnar att hon ska blir moder till Guds Son. Hennes enkla ord, “Må det ske med mig”, är en förebild för all bön, som handlar om en tillitsfull öppenhet till Guds vilja. Maria förblev nära sin Son i bön under de kritiska ögonblicken i hans liv, även vid korset. I glädje över uppståndelsen följde hon i bön den nyfödda kyrkan. Genom hennes öppenhet till den Heliga Andens styrka blev Guds moder kyrkans moder. Lukas berättar för oss att Maria “tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (2:19). Må även vi, i enhet med hennes obefläckade hjärta, vara öppna för Guds vilja genom vår egen meditation över mysterierna i livet och Jesu Kristi frälsningsarbete.

“Hennes enkla ord, “Må det ske med mig”, är en förebild för all bön, som handlar om en tillitsfull öppenhet till Guds vilja.”

18 november 2020, 10:30