Sök

Påven Franciskus vid den direktströmmade allmänna audiensen 11 november Påven Franciskus vid den direktströmmade allmänna audiensen 11 november 

Påven vid audiensen: Be enträget, tålmodigt och ödmjukt

Vid allmänna audiensen 11 november talade påven Franciskus vidare i sin serie katekeser om bönen och betonade att vi måste vara uthålliga i våra böner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus’ allmänna audiens 11 november direktstreamades återigen från apostoliska palatsets bibliotek, enligt föreskrifterna för att undvika smittospridning av covid-19. Påven fortsatte sin trosundervisning om bönen och utgick från Jesus tre liknelser, som vi läser om i Lukasevangeliet kapitel 11 och 18 och som lär oss att vara konstanta i bönen. Här följer en sammanfattning av påvens katekes.

Kära bröder och systrar!

I vår katekes om bönen har vi sett att Jesus uthålligt bad till sin Fader. Tre liknelser i Lukasevangeliet (Luk 11:5-13, Luk 18:1-8Luk 18:9-14) betonar att vi måste vara konstanta i våra böner. Den första liknelsen, där en man ber sin vän om hjälp mitt i natten och inte ger upp förrän hans vän svarar, lär oss vikten av att be envist. I den andra ser vi vikten av tålamod i änkan, som envisas med att be den orättfärdiga domaren om rättvisa. Den tredje liknelsen, om tullindrivaren och farisén vid bön i templet, avslöjar att Gud svarar på dem som ber med ödmjukhet (KKK 2613). Vi ser dessa tre attityder - envishet, tålamod och ödmjukhet – återspeglas i helgonen som i mörka stunder, då Gud verkade tyst eller frånvarande, höll ut i bönen. Låt oss fortsätta att uthålligt be i medvetenheten om att vi aldrig ber ensamma, utan med Kristus själv, i kraften av den helige Anden. Som helige Augustinus kortfattat uttrycker det: ”Han ber för oss som präst; han ber i oss som vårt huvud; vi ber till honom som vår Gud. Låt oss därför i honom höra våra röster och hans röst i oss” (Augustinus, Enarratio in Psalmum, 85, 1: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081); jfr Liturgia Horarum, n. 7. Jfr KKK 2616).

“Som helige Augustinus kortfattat uttrycker det: ”Han ber för oss som präst; han ber i oss som vårt huvud; vi ber till honom som vår Gud. Låt oss därför i honom höra våra röster och hans röst i oss””

 

 

11 november 2020, 09:16