Sök

Flyktingläger i Kandahar, Afghanistan Flyktingläger i Kandahar, Afghanistan 

Påven till JRS: Förstärk de övergivnas röster

Påven Franciskus skriver i ett brev till Jesuit Refugee Service (JRS) inför dess 40-årsfirande: "Er viktiga uppgift är att sträcka ut en vänskapens hand till dem som är ensamma och avskilda från sina familjer".

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Jesuitordens flyktingtjänst, Jesuit Refugee Service (JRS), firar 40 år den 14 november. Den grundades av Guds tjänare pater Pedro Arrupe och inspireras och närs av Kristi förebild.

Inför detta firande sände påven Franciskus ett brev till JRS’ internationella chef pater Thomas H. Smolich SI. Påven skriver:

Mina tankar går särskilt till de många män, kvinnor och barn som vänder sig till JRS för tillflykt och hjälp. De vet att påven står dem och deras familjer nära och minns dem i sina böner. Denna djupt kristna och ignatiska önskan att ta hand om alla djupt förtvivlade personers välbefinnande, har inspirerat och väglett JRS' arbete under dessa 40 åren.

Från 80-talet till dagens pandemi

Påven understryker att dess historia av närhet inleddes på 80-talet med de vietnamitiska båtflyktingarna och fortsätter idag med coronaviruspandemin. Han påminner om det han sa vi den särskilda eukaristiska tillbedjan 27 mars, att pandemin har gjort det uppenbart att hela den mänskliga familjen sitter i samma båt och att vi står inför en aldrig tidigare upplevd ekonomisk och social utmaning.

Sträcka ut handen till de allra ensammaste

För närvarande leder JRS hjälpprogram i 56 länder, för flyktingar och andra tvångsförflyttade personer i konfliktzoner och interneringscenter, vid avlägsna gränser och i trånga städer. Många av programmen gäller pastoral vård och psykosocialt stöd i interneringscentrum och flyktingläger samt humanitär hjälp i nödlägen vid tvångsförflyttningar.

Dessutom siktar utbildningsprogram på att ge färdigheter för att skapa integrationsmöjligheter i värdsamhällena. "Er viktiga uppgift”, skriver påven, ”är att sträcka ut en vänskapens hand till dem som är ensamma och avskilda från sina familjer eller övergivna, genom att följa med dem och förstärka deras röst och framför allt garantera dem möjligheten att växa genom era utbildningsprogram”.

Påven betonade vikten av en möteskultur, som han skriver om i sin senaste encyklika Fratelli tutti:

Ert vittnesbörd av Guds kärlek i er tjänst för flyktingar och migranter är även grundläggande för att skapa en möteskultur,som ensam utgör grunden för en äkta och varaktig solidaritet för den mänskliga familjens bästa.

Blick mot framtiden

Påven vänder även sin blick mot framtiden med sitt säkra hopp om Jungfru Marias förböner och anförtror henne alla som är kopplande till JRS’ apsotolat.

Då jag blickar mot framtiden, är jag övertygad om att inga bakslag eller utmaningar, personliga eller institutionella, kan distrahera eller avskräcka er från att generöst svara på den brådskande kallelsen att främja närhets- och möteskulturen genom ett bestämt försvar av rättigheterna för dem som ni varje dag följer.

 

13 november 2020, 10:52