Sök

10:nde festivalen för kyrkans sociallära 2020 på temat Framtidsminne 10:nde festivalen för kyrkans sociallära 2020 på temat Framtidsminne 

Påvens budskap om framtidshopp till festivalen för kyrkans sociallära

I ett videobudskap till festivalen för katolska kyrkans sociallära, som hålls online, talar påven Franciskus om det kristna framtidshoppet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den tionde festivalen för katolska kyrkans sociallära, som hålls online men utgår från Verona, 26-29 november på temat ”Framtidsminne” inleddes med ett videobudskap av påven Franciskus.

Vara med framtiden

Bland festivalens deltagare ses representanter för företagare, yrkesverksamma, institutionella sammanhang, kooperativ och dem för ekonomi och kultur. I videobudskapet uppmanar påven dem att “leva med framtiden” och ha “eskatologiskt orienterad” blick och hjärta.

För oss kristna, har framtiden ett namn och detta namn är ”hoppet”. Hoppet är dygden i ett hjärta som inte stänger in sig i mörkret, inte stannar vid det förgångna och inte klarar sig bäst man kan i nuet, utan kan se morgondagen. Vad betyder morgondagen för oss kristna? Det är det inlösta livet, glädjen i gåvan av mötet med den trinitariska kärleken. I denna mening innebär att vara kyrka att ha en blick, ett kreativt hjärta och vara eskatologiskt orienterad utan att falla för frestelsen för nostalgi, som är en riktig andlig patologi.  

Leva med "framtidsminne"

Påven uppmanar till att förstå den mest autentiska kristna dynamiken och inte den som nostalgiskt håller oss kvar i det förgångna. Det handlar om att komma åt Faderns eviga minne, vilket är möjligt genom att leva ett liv av nästankärlek. Nostalgin blockerar kreativiteten och gör personer stela och ideologiska även inom sociala, politiska och kyrkliga kretsar, förklarar han, medan minnet är ”så inneboende kopplat till kärleken och upplevelsen, att det blir en av den mänskliga personens djupaste dimensioner”. ”Inympade av den trinitariska kärleken i livet kan vi minnas och minnas Guds minne”, säger påven.

“I världen, med styrkan och kreativiteten i Guds liv i oss”

Att leva i "framtidsminnet" betyder att engagera sig för att kyrkan, Guds stora folk, kan utgöra början och fröet till Guds rike. Leva som troende nedsänkta i samhället och visa Guds liv som vi fick som en gåva i dopet, så att vi nu kan komma ihåg det framtida livet där vi kommer att vara tillsammans inför Fadern, Sonen och den Helige Anden. Denna attityd hjälper oss att övervinna utopins frestelse att reducera evangeliets förkunnelse till en enkel sociologisk synvinkel eller från att bli indragna i marknadsföringen av olika ekonomiska teorier eller politiska fraktioner. I världen, med styrkan och kreativiteten i Guds liv i oss. Så kan vi fängsla personers hjärta och blick till Jesu evangelium och hjälpa till att göra projekt för ny inkluderande ekonomi och politik som utgår från kärleken fruktbara.

 

27 november 2020, 11:13