Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 25 november 2020 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 25 november 2020 

Påven: I en svår tid ger advent ”stort hopp”

Vid sina hälsningar på diverse språk, vid slutet av den allmänna audiensen, inbjöd påven till böner inspirerade av veckorna som leder fram till jul.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Hopp om en sanning som frälser, ljusets kraft mot mörkret och vandringen som omvandlar hjärtat. Allt detta är advent och påven Franciskus ville i sina hälsningar på olika språk vid slutet av den allmänna audiensen 28 november påminna om den liturgiska tid vi har framför oss.

“I dessa tider som är svåra för många, anstränger vi oss att återupptäcka det stora hoppet och glädjen som vi får genom Guds Sons ankomst till världen”, sa påven till de franskspråkiga troende. Till de italienska underströk han att firandet av Kristus Konungen i söndags visar att Jesus ”har befriat oss från mörkrets kraft, för att föra in oss i sitt rike och göra oss till trovärdiga vittnen av den frälsande sanningen”.

Meditera i ljuset av Guds ord

Bönerna vid firandet av Kristus Konungen, sa påven vidare vid sina hälsningar till tyska troende, uppmärksammar "Jesu återkomst vid tidens slut" och att Kristus "redan nu kommer i de små och behövande, för att fullt ut förbereda oss för det stora mötet med Honom". Till de engelsktalande troende sa påven att Kristi ljus under de fyra söndagarna i advent, som inleder det liturgiska året, kan ”lysa upp våra stigar och skingra mörkret i våra hjärtan”. Påven inbjöd sedan de spansktalande att be under advent och “meditera i ljuset av Guds Ord, så att den Helige Ande som bor i det kan belysa vägen framåt och förvandla hjärtat, i väntan på vår Herre Kristi födelse”.

Roratemässor

Ett exempel på ljuset som besegrar mörkret är Roratemässorna – från begynnelseorden i introitus vid gudstjänsterna till heliga Jungfru Marias ära ”Rorate coeli desuper” (Jesaja 45:8) – som firas innan soluppgången i stearinljusets sken i väntan på att den nya dagen gryr. Påven bad de polsktalande troende om att på detta sätt vörda Jungfru Maria i deras kyrkor.
 

25 november 2020, 14:03