Sök

Boken "Ritorniamo a sognare" (Piemme) av påven Franciskus tillsammans med journalisten Austen Ivereigh Boken "Ritorniamo a sognare" (Piemme) av påven Franciskus tillsammans med journalisten Austen Ivereigh 

Påven Franciskus: "Covid-situationer" i mitt liv

Inför publiceringen av påven Franciskus nya bok "Ritorniamo a sognare", ungefär Låt oss drömma: Vägen mot en bättre framtid, som han har skrivit tillsammans med journalisten Austen Ivereigh, har den italienska dagstidningen La Repubblica publicerat ett utdrag. Här beskriver påven tre covid-liknande stunder av ensamhet han har upplevt under sitt liv.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Jag har upplevt tre ’covidsituationer’ i mitt eget liv: min sjukdom, Tyskland och Córdoba.” I en intervjubok om covid-19-pandemin, som kommer att publiceras på italienska i december, berättar påven Franciskus om sina egna erfarenheter av ensamhet. Intervjuerna med påven har gjorts av den brittiska författaren och journalisten Austen Ivereigh och bär titeln ”Ritorniamo a sognare” (Piemme förlag), ung. Låt oss drömma: vägen mot en bättre framtid.

Måndagen 23 november publicerade den italienska dagstidningen la Repubblica ett stycke ur boken där påven berättar om stunder av ensamhet i sitt eget liv.

Ensamhet

Påven berättar att han vid 21 års ålder var allvarligt sjuk i en lunginfektion och att hans livssyn förändrades genom denna första upplevelse av begränsning, smärta och ensamhet. Han förklarar att han på grund av denna erfarenhet mycket väl vet hur de som insjuknat i coronaviruset känner sig då de kämpar för att andas med hjälp av ventilator. Han berättar hur två ordenssystrar räddade hans liv och att de lärde honom vad det betyder att utgå från vetenskapen och sedan gå bortom den och se till varje specifikt behov. Påven lärde sig även att det är viktigt att undvika tomma tröstande ord genom en tredje ordenssyster som vid sitt besök tyst satt vid hans sida och bara sa ”Du efterliknar Jesus” för att endast detta gav honom djup tröst.

“Påven berättar att dessa tre "covid-upplevelser" har lärt honom att stort lidande har kraften att förändra en till det bättre, om man är öppen för det.”

Utanförskap

Han berättar sedan om sin känsla av utanförskap då han studerade i Tyskland på 80-talet, som han kallar en slags ”covid-exil”. Han kände sig som en främmande fågel och detta lärde honom hur mycket ett hemland och tillhörighet betyder.

Rening

Påvens tredje "covid-upplevelse" var en självpåtagen ensamhet och instängdhet mellan åren 1990 och 1992 i Córdoba, Argentina. Under de åren firade han mässan, lyssnade till bikt och gav andliga råd, men gick nästan aldrig ut. Det var en läkande och renande tid, berättar han, då han särskilt fokuserade på sitt sätt att utöva ledarskap samt skrev, bad och utvecklade ideer.

Påven berättar att dessa tre "covid-upplevelser" har lärt honom att stort lidande har kraften att förändra en till det bättre, om man är öppen för det.

 

 


 

25 november 2020, 11:00