Sök

Påvens audiens för påvliga latinamerikanska kollegiet 20 november 2020 Påvens audiens för påvliga latinamerikanska kollegiet 20 november 2020  

Påven: Covid skrämmer. Hjälp världen att inte stänga in sig

Påven Franciskus tog på fredagen emot påvliga latinamerikanska kollegiet och inbjöd dem att arbeta för att läka världen från det stora onda som plågar den.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Skapa utrymme där Gud och medmänniskan kan mötas” och vårda de hjärtan som stänger in sig på grund av rädsla för pandemin. Påven Franciskus ber det påvliga latinamerikanska kollegiet, Pontificio Colegio Pio Latino Americano, om detta då han på fredagen 20 november tog emot dem på audiens.

Inledningsvis berättade kollegiets rektor jesuitpater Gilberto Freire om institutets utmaningar i sin vilja att förbli trogen sin mission att utbilda präster att tjäna Guds folk i Latinamerika.

Nej till nationalism

Påven talade om att kollegiet kom till för engagemanget att ena Sydamerikas olika kyrkor. Han påminde om att evangeliet har spridits i denna del av världen därför att folken av olika ursprung som lever där, tog emot det. Påven kallade det ett mirakel att de öppnade sina hjärtan för det som erbjöds dem på mänskligt, kulturellt eller religiöst plan. Latinamerikas folk bär alltså på ett hjärta som kan älska sin medmänniska och skapa något nytt. Påven varnade dock för nationalismen i världen som förhindrar förmågan att se andra än sig själv. Förmågan att möta sina medmänniskor, som finns i Latinamerikas blandkultur, leder till att man berikas. Påven sa att kollegiet i sin undervisning är kallat att utifrån detta sprida Guds ord.

Läka världen

Han förklarade att det handlar om att hålla dörren och hjärtat öppna, att stäcka ut en hjälpande hand och be andra göra detsamma samt att läka världen från det stora onda som plågar den. Pandemin har gjort det som plågar världen uppenbar, sa påven, som uppdelning, egoism och oförmåga att ge ett gemensamt svar på problemen.

Påven önskade alla vid kollegiet och dess tidigare studenter att överallt vittna om det mänskliga broderskap som endast uppnås genom att vara Guds barn. Han anförtrodde dem slutligen i Vår Fru av Guadalupes moderliga beskydd och förbön.

 

21 november 2020, 11:06