Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påven: Covid-19 tvingar oss inomhus, låt oss offra detta

I början av den allmänna audiensen på onsdagen förklarar påven Franciskus att han nu är tvungen att återvända till sitt bibliotek för att återigen direktsända sina onsdagskatekeser.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven inledde sin audiens med att säga:

"Tyvärr är vi tvungna att återvända till audienserna i biblioteket för att skydda oss från Covid-19 infektioner. Det lär oss att vi måste vara mycket uppmärksamma på myndigheternas uppmaningar, både de politiska myndigheterna och hälsovårdsmyndigheterna för att skydda oss från denna pandemi.

Vi offrar detta avstånd som vi måste hålla sinsemellan till Herren, för allas bästa och vi tänker på de sjuka, på de som anses värda att sorteras bort: vi tänker på läkare, sjuksköterskor, volontärer och de många människor som arbetar med de sjuka. I detta ögonblick riskerar de sina liv men de gör det av kärlek, de följer sin kallelse, av kärlek till sin nästa. Vi ber för dem."

Ett Covid-fall vid en audiens

Påven Franciskus förklarar alltså, genom media, anledningen till att han återvände till biblioteket i det Apostoliska palatset, utan de troendes närvaro, för de allmänna audienserna, precis som under de sex månaderna mellan den 26 februari och 26 augusti.

Påven har fattat detta beslut för att motverka spridningen av Covid-19-pandemin, även efter att det rapporterats om ett positivt fall bland en deltagare som närvarat vid en audiens i Paulus VI:s audienshall, onsdagen den 21 oktober, för att "undvika deltagarnas framtida hälsorisker".

04 november 2020, 13:51