Sök

Biskopen av Punta Arenas i Chile där första mässan i landet firades för 500 år sedan  Biskopen av Punta Arenas i Chile där första mässan i landet firades för 500 år sedan  

500 år sedan första mässan firades i Chile. Påven: Ett historiskt datum för landet

11 november 1520 firades den första mässan i Chile. Påven Franciskus sände inför denna 500-årsdag ett budskap till landet där han betonar att det är ett historiskt viktigt datum för hela Chile.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Man kan säga att "Gud kom söderifrån" - Påven Franciskus använde Punta Arenas stifts motto i ett brev som han sände till kyrkan i Chile inför dagens 500-årsminne av den första mässan som firades i landet.

11 november 1520 firande fader Pedro de Valderrama mässan på berget Monte Cruz vid det som kom att kallas för Magellans sund. Fader Valderrama var kaplan för expeditionen ledd av upptäcktsresande Ferdinando Magellano.

I brevet som sändes till salesianen Bernardo Bastre Florence skriver påven att pandemin tyvärr hindrar stort firande, men att inget hindrar att uttrycka tacksamhet för kyrkan i Chile i övertygelsen om att Herren fortsätter att följa dess vandring. 

"Gud kom söderifrån"

Påven skriver att vi kan säga det som är Punta Arenas stifts motto, "Gud kom söderifrån", "för att denna första mässan som firades i tro och enkelhet, av en expedition på ett då okänt territorium, var början på kyrkan som fortsätter att pilgrimsvandra i detta älskade land". 

Den argentinske påven, som tillbringade några år under sitt novitiat mellan 50- och 60-talen i Chile, påminner avslutningsvis om att firandet av det eukaristiska mysteriet ”driver oss att växa i broderlig tjänst för vårt samhälles allra fattigaste och mest arvlösa".

Omvändelsens vandring inom kyrkan i Chile

Kyrkan i Chile har de senaste åren drabbats skandaler, med prästers övergrepp mot minderåriga och som inte bestraffades av de ansvariga kyrkliga myndigheterna. En omvändelsevandring tillsammans med påven ledde till att hela biskopskonferensen avgick.

 

 

 

11 november 2020, 14:31