Sök

Påvens allmosor har sänt mat och förnödenheter till fattiga immigranter i södra Italien via välgörenhetsföreningen Il Cenacolo Påvens allmosor har sänt mat och förnödenheter till fattiga immigranter i södra Italien via välgörenhetsföreningen Il Cenacolo  

Påvens hjälpsändning till fattiga invandrare i Syditalien

I ett mycket fattigt område i Kalabrien i södra Italien, som präglas av olaglig arbetsrekrytering och oreglerad immigration, verkar välgörenhetsföreningen Il Cenacolo. Sedan 20 år hjälper man omkring 2000 afrikaner och lika många italienare. Påven har genom påvens allmosor sänt dem hjälp.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

70 mil från Vatikanen ligger Aspromonte, ett bergsmassiv i Appeninerna i Kalabrien, som ofta nämns i nyheter på grund av dess höga kriminalitet. Påven Franciskus har genom sina allmoseavdelning och dess ansvarige kardinal Konrad Krajewski sänt dit mat, ekonomisk, hjälp, rosenkransar och exemplar av hans nya encyklika Fratelli tutti.

Alltsammans togs emot av kyrkoherden i Varapodio i Reggio Calabria-området fader Gaudioso Mercuri som tar den till välgörenhetsföreningen Il Cenacolo som har säte i Maropati, Piana di Gioia Tauro, vid foten av berget Aspromonte, och som är en solidaritetens och hjälpens högborg för omkring 2000 afrikaner som lever i kåkstäder i området och särskilt i San Ferdinando. Men i kön till matdistibutionen finns nu under pandemin även många italienska familjefäder som har blivit arbetslösa och ensamma mammor, som har svårt att få ihop det.

En oväntad överraskning

F Gaudioso, son till Cenecolos grundare Bartolo, tackar Guds försyn. Han visste inte om att denna hjälpsändning skulle komma och visste inte att påven tänkte särskilt på dem. På grund av ökande behov har föreningens insatser drastiskt ökat och den tar emot och hjälper många invandrare. Dess stora matsal är öppen tre dagar i veckan och man delar ut grundläggande förnödenheter. Personer som vänder sig till Il Cenacolo garanteras även hälso- och sjukvård.

F Gaudioso understryker gång på gång att folket i området är mycket fattigt och att hans far plötsligt omvändes och köpte en buss för att plocka upp behövande invandrare längs vägen. Det var personer som arbetade på jordbruksfälten och som utnyttjades och misshandlades och som många gånger var så illa däran att de dog.  En situation som inte är helt olik den idag.

Till denna verklighet sände alltså påven Franciskus ut sin välsignelse och sträckte ut sin hand och visar att han står nära de bortglömda fattiga i världen och för att inge livshopp.

17 oktober 2020, 13:45