Sök

Påvens Angelus: ”Kyrkan ska gå ut och bjuda in alla"

Under sin Angelusreflektion på söndagen reflekterade påven över hur Herren bjuder in alla, onda och goda, för att ge dem sin frälsande nåd: ”Det räcker inte att acceptera inbjudan att följa Herren, man måste vara villig att gå omvändelsens väg, som förändrar hjärtat”, sa påven.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under sin Angelus på Petersplatsen utgick påven Franciskus från söndagens läsning ur Matteus 22 kapitel, som börjar med liknelsen om bröllopsmåltiden, med vilken Jesus beskriver Guds plan för mänskligheten. Kungen som "höll bröllop för sin son” är en bild av Fadern, som har arrangerat en kärleksfull gemenskap runt sin enfödde Son. Inte en gång utan två gånger skickar kungen sina tjänare till gästerna, men de tackar nej till inbjudan. De vill inte gå på festen, för de har andra saker att tänka på, åkrar och affärer:

”Vi föredrar ofta våra egenintressen och materiella angelägenheter före Herren, som kallar oss - som inbjuder oss till en fest”, sa påven ”Men kungen i liknelsen vill inte att bröllopssalen ska vara tom, han vill ge bort skatterna i sitt rike. Så han säger till tjänarna: "Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.” (vers 9). Så gör Gud: När han avvisas ger han sig inte, utan bjuder in igen och kallar alla som står vid vägskälet utan att utesluta någon. Ingen är utesluten från Guds hus.”

De vid vägskälet

Påven noterade att det ursprungliga ordet som används av evangelisten Matteus hänvisar till vägarnas slut, det vill säga de platser där stadens gator slutar och där vägarna börjar, de som leder ut på landsbygden, utanför det befolkade området, där livet är mer osäkert:

”Det är till mänskligheten i detta vägskäl som kungen i liknelsen skickar sina tjänare, säker på att där hitta människor som är villiga att slå sig ner vid bordet. På detta vis blir bankettsalen fylld med "uteslutna", med dem som är "ute", med de som aldrig hade ansetts värda att delta vid en fest, vid en bröllopsmåltid. Herren, kungen, säger till och med till tjänarna: ”Bjud in alla, både onda och goda. Alla!" Gud kallar även de onda. "Men jag är ond, jag har gjort så många fel ..." Han kallar dig: "Kom, kom, kom!" Jesus åt tillsammans med tullindrivare, som var de syndiga, de onda. Gud är inte rädd för våra själar som såras av så mycket elakheter och synd, för han älskar oss. Han bjuder in oss.”

Existentiella periferier

Påven Franciskus uppmärksammade åhörarna på att kyrkan är kallad att gå ut till dagens vägskäl, det vill säga till mänsklighetens geografiska och existentiella periferi, platserna i utkanten, där avskilda delar av mänskligheten lever i livet utan hopp:

”Det handlar inte om att slå sig ner i sitt bekväma sätt att evangelisera på: det handlar om att öppna dörrarna till våra hjärtan och våra samhällen för alla. Evangeliet är inte reserverat för några få utvalda. Även de i utkanten, även de som avvisas och föraktas av samhället, anser Gud är värdiga hans kärlek. Han förbereder sin festmåltid för alla: rättfärdiga och syndare, goda och onda, intelligenta och outbildade.”

Missionärens tysta ålderdom

Påven sa att han dagen innan hade talat med en gammal italiensk präst som har varit missionär i Brasilien sedan sin ungdom: ”Han arbetade alltid med de utsatta, med de fattiga. Och han lever sin ålderdom i frid: han har ägnat hela sitt liv till de fattiga. Det här är vår moderkyrka, det här är Guds tjänare som går ut till vägskälet.”

Bröllopsklädseln - Barmhärtighetens mantel

Men Herren sätter ett villkor till de inbjudna: att klä sig i bröllopskläder. Här återgår vi till liknelsen. När salen är full kommer kungen och hälsar på de som blev inbjudna i sista stund. Då ser han att en av dem är utan bröllopskläder, det vill säga utan den lilla "manteln" som var och en av gästerna fick i gåva när han kom in. – ”Människorna kom som de var, utan galakläder. Men vid ingången fick de en slags liten mantel i gåva. - Genom att avvisa denna gåva utesluter den här mannen sig själv: Kungen kan därför inget annat göra än att kasta ut honom”, sa påven:

”Den här mannen tackade ja till inbjudan, men kom till slutsatsen att den inte betydde någonting för honom.  Han var självtillräcklig, och hade ingen önskan att ändra på sig eller låta Herren förändra honom. Bröllopskläderna - den lilla manteln - symboliserar barmhärtigheten som Gud ger oss i gåva, det vill säga nåden. Utan nåden kan man inte ta ett enda steg framåt i det kristna livet. Allt är nåd. Det räcker inte att acceptera inbjudan att följa Herren, man måste vara villig att gå omvändelsens väg, som förändrar hjärtat. Barmhärtighetens mantel, som Gud oavbrutet erbjuder oss, är en kärleksgåva, den är nåd. Och man måste ta emot den med förundran och glädje: "Tack, Herre, tack för att du gav mig den här gåvan!"

Avslutningsvis vände sig påven Franciskus till Jungfru Maria och bad henne hjälpa oss att efterlikna tjänarna i liknelsen: ”Må vi lämna våra låsta mönster och vår trångsynthet, och förkunna för alla att Herren bjuder in oss till sin festmåltid, för att ge oss sin frälsande nåd i gåva.”

11 oktober 2020, 12:59