Sök

Påven vid den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall 14 oktober 2020 Påven vid den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall 14 oktober 2020 

Påven vid allmänna audiensen: Psaltaren är en skattkista av böner

Vid den allmänna audiensen ägnade påven Franciskus sin trosundervisning åt psaltaren, som han sa är boken som lär oss att be. Han understök att det räcker att vara dem vi är då vi ber och att Gud aldrig lämnar oss utan lyssnar på oss även i vårt lidande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade under onsdagens allmänna audiens vidare i sin serie katekeser om bönen och fokuserade på psaltaren, som han sa lär oss att be. Audiensen hölls i Paulus VI:s audienshall. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

Inom ramen av onsdagens katekeser om bönen talar vi idag om psaltaren. Psaltarpsalmerna är djupa böner i dialog med Gud. I denna skattkista av böner hittar vi alla mänskliga sinnestillstånd - glädje och sorg, tvivel och hopp, men även bitterhet - som åtföljer vår mänskliga existens. Psalmerna lär oss att Gud inte är döv för våra böner, särskilt dem som stiger från ett brustet hjärta och en orolig själ. Kung Davids upprepade rop “Hur länge Herre?” är i sig ett erkännande att Gud hör vår röst och aldrig överger oss i vårt lidande. Som en kärleksfull far gråter han för våra lidanden i denna värld, men i sin visdom har han en frälsningsplan för var och en av oss. Psalmerna är därför en vägledning för att växa i bönerna. De öppnar våra hjärtan för ett allt djupare hopp i Guds försyns vård, de bekräftar vår tro till Hans löften och de inspirerar oss att hålla ut på vår livslånga resa i tro till Hans ord.


 

14 oktober 2020, 10:20