Sök

Påven undertecknade ”Fratelli tutti” på helige Franciskus grav

Under lördagseftermiddagen firade påven Franciskus mässan i Assisi och skrev under sin tredje encyklika. Han tackade särskilt statssekretariatets första sektion för genomläsning och översättning av den.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I kryptan i basilikan tillägnad helige Franciskus i Assisis nedre kyrka, firade påven Franciskus mässan och undertecknade sin tredje encyklika “Fratelli tutti” som han tillägnar broderskap och social vänskap och vars titel är inspirerad av helige Franciskus Förmaningar (6, 1: FF 155): "Låt oss se, alla bröder, på den Gode Herden som, för att rädda sina får, uppbar korsets lidelse".

Påven höll ingen predikan denna eftermiddag utan mässan gick i bönens, tystnadens och enkelhetens tecken med liturgin för morgondagens festdag tillägnad helige Franciskus. Strax innan påven undertecknade sin encyklika tackade han statssekretariatets första sektion för dess arbete med utkastet och översättningarna av encyklikan. 

Nu skriver jag under encyklikan som tas till altaret av msgr Paolo Braida, som är ansvarig för översättningarna, och även för påvens tal, vid den första sektionen. Han övervakar allt och därför ville jag att han skulle vara närvarande här idag och att han tog med sig encyklikan åt mig. Även två översättare är med honom, don Antonio, översättare till portugisiska och don Cruz, som är spanjor och har lite grand övervakat översättningarna från det spanska orginalet. Jag ville detta som ett tecken på tacksamhet till hela den första sektionen vid statssekretariatet som har arbetat med utdraget och översättningar.

Påven Franciskus anlände på eftermiddagen till det heliga klostret vid basilikan som sedan 1230 bevarar helige Franciskus kvarlevor. Kustoden pater Mauro Gambetti tog emot honom. Vid det eukaristiska firandet deltog omkring 20 munkar, några ordenskvinnor samt stiftsbiskopen Domenico Sorrentino och kardinal Agostino Vallini, påvlig legat för basilikorna tillägnade helige Franciskus och Jungfru Maria av änglarna i Assisi. Detta var fjärde gången påven Franciskus besökte Assisi.

Encyklikan publiceras strax efter påvens angelusbön på Petersplatsen i morgon 4 oktober.

På sin resa till Assisi stannade påven helt kort till vid Vallegloria kloster i Spello och vid sin ankomst till Assisi gjorde han ett kort besök vid heliga Klara kloster för att hälsa på klarissorna.

03 oktober 2020, 17:19