Sök

Påven Franciskus tog på torsdagen 8 oktober 2020 emot kommittén av experter vid Europarådets Moneyval Påven Franciskus tog på torsdagen 8 oktober 2020 emot kommittén av experter vid Europarådets Moneyval 

Påven till Moneyval: Förbjud spekulation i mänskligheten

I ett tal till Europarådets kommitté Moneyvals experter, som är i Vatikanen för sin periodiska utvärdering av åtaganden mot penningvätt och finansiering av terrorism, påminde påven Franciskus om nödvändigheten av en legal ekonomi som står i människans och särskilt de allra svagastes tjänst.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett arbete som “ligger mig särskilt varmt om hjärtat” och som utförs “för att skydda en ‘vit ekonomi’, där handlarna’ hindras från att spekulera i det heliga templet som mänskligheten är”. Det sa påven Franciskus på morgonen 8 oktober då han tog emot kommittén av Moneyvals experter som sedan 30 september genomför sin periodiska utvärdering i Vatikanen av åtaganden mot penningvätt och finansiering av terrorism. Kommitténs besök i Vatikanen har varit inplanerad sedan 2019.

“en ‘vit ekonomi’, där handlarna’ hindras från att spekulera i det heliga templet som mänskligheten är”

Påven Franciskus talade om att man i Vatikanen även nyligen har genomfört åtgärder för öppenhet, kontroll och offentlig upphandling och att ett motu proprio utfärdades 1 juni just för detta.

Ompröva förhållandet till pengar

Påven talade om vikten av att ekonomin ”inte ska förtrycka de svagaste och mest behövande” och underströk vikten av att ”ompröva vårt förhållande till pengar” för att ”i vissa fall verkar det som man accepterar pengars dominans över människan”.

Ekonomi och moral hör samman

Påven förklarade att han i Paulus XV:s kölvatten avser instifta en världsomfattande stiftelse för att hjälpa de fattiga och hungriga “med pengar som är avlagda för vapen och andra militära utgifter”. Han påminde även om att kyrkan sociallära påpekar "den nyliberalistiska ’dogmens’ felaktighet" enligt vilken den ekonomiska och moraliska ordningen är så "främmande från varandra, att den förstnämnda inte på något sätt beror på den senare".

“Dyrkan för den antika guldkalven – la påven till – har funnit en ny och hänsynslös version i pengafetischism och diktaturer av en ekonomi utan ett ansikte och utan ett verkligt mänskligt ändamål”

“Dyrkan för den antika guldkalven – la påven till – har funnit en ny och hänsynslös version i pengafetischism och diktaturer av en ekonomi utan ett ansikte och utan ett verkligt mänskligt ändamål”. På det sättet “fortsätter finansiell spekulation med snabba pengar som grundläggande mål att skapa förödelse”.

"Pengar måste tjäna och inte styra"

“Jesus drev ut handlarna från templet och lärde ut att man inte kan «tjäna både Gud och mammon» (Matt 6:24), sa påven och betonade att vi är kallade att reagera på denna idoldyrkan av pengar och ”på nytt föreslå sakernas rationella ordning som leder tillbaka till det gemensamma bästa och enligt vilken pengar måste tjäna och inte styra!".


 

08 oktober 2020, 13:22