Sök

Påven under en allmän audiens Påven under en allmän audiens  

Påven till kvinnorna: ”Använd era förmågor för att läka världen”

I samband med ett seminarium organiserat av kvinnorna i det Påvliga Kulturrådet skrev påven Franciskus ett budskap till dem. ”Kvinnor har gåvan att använda visdomen för att läka, förlåta, återuppfinna och förnya.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det Påvliga Kulturrådet har en permanent grupp på 20 kvinnor engagerade i att inom kulturrådet fokusera på kvinnofrågor, eller ge kvinnors perspektiv på andra frågor. Kvinnorna blir invalda på en treårsbasis och representerar kvinnor inom olika livssituationer och trosbekännelser, även icketroende.

I samband med deras seminarium ”Kvinnor läser påven Franciskus: litteratur, reflektioner och musik” har påven Franciskus skrivit ett budskap till dem. Seminariet består av en serie möten och denna gång samlas de kring Evangelii Gaudium. De andra två av påven Franciskus skrifter de har valt är Laudato Si’ och Dokumentet om mänskligt broderskap.

Inte bara kvinnofrågor

Påven Franciskus inledde med att notera att det i kurian för första gången finns en grupp kvinnor som är huvudpersoner i organisationen av projekt och i utvecklingen av kulturella riktlinjer, och inte bara engagerade i kvinnofrågor, och han uttryckte sin uppskattning över den anda i vilken de arbetar rik på mångfald, i sökandet av samförstånd och harmonisk dialog.

Hildegard av Bingen som modell

Kulturrådets kvinnogrupp har valt heliga Hildegard av Bingen som modell för seminariet. Hildegard av Bingen som förklarades kyrkolärare 2012 - ”är en sann lärare skriver påven med förmågan att ”förena vetenskaplig kunskap och andlighet”:

”Under tusen år har hon, som en sann lärare, lästs och kommenterats, format och bildat kvinnor och män. Vid sin tid förhindrades kvinnor att studera och vistas i biblioteket. När hon blev abbedissa bad hon också om att hennes systrar skulle få tillträde till studier. Hon lärde sig sjunga och komponera musik, som för henne var en våg som kunde leda henne till Gud. Musik för henne var inte bara konst eller vetenskap, det var även liturgi.”

Kvinnors läkande röst

Påven konstaterade att gruppens initiativ till seminariet skapar ”en dialog mellan intellekt och andlighet, mellan enhet och mångfald, mellan musik och liturgi, med ett grundläggande mål, det vill säga universell vänskap och tillit”:

”Ni gör det med en kvinnlig röst som vill hjälpa till att läka en sjuk värld. Era studier kan erbjuda en särskild synvinkel på sociala och kulturella teman, som ett bidrag till fred, eftersom kvinnor har gåvan att använda visdomen för att läka, förlåta, återuppfinna och förnya.”

Hemmets värme till världen

”I frälsningshistoria är det en kvinna som välkomnar Ordet; och det är också kvinnorna som håller trons flamma brinnande i den mörka natten, i väntan på att förkunna uppståndelsen”, sa påven och noterade att ”kvinnornas glädje och djupa förverkligande är centrerat om dessa två handlingar: välkomnande och förkunnelse.”

”Kvinnorna är huvudpersoner i öppen kyrka som går ut i världen genom att lyssna och oroa sig för andras behov, sa påven och beskrev hos kvinnor en markant förmåga att stödja rättvisan i en atmosfär som förmedlar ’hemmets värme’, i de olika sociala miljöer där de verkar.

Ödmjukhet och mod

”Genom att lyssna, begrunda och kärleksfull handla – med detta sätt att kommunicera ger ni den kvinnliga blicken på vården av skapelsen, i byggandet av en mer rättvis värld, i skapandet av en respektfull dialog som värdesätter skillnader”, sa påven Franciskus avslutningsvis och uttryckte sin önskan att kvinnorna ska ”vara en närvaro i världen som med ödmjukhet och mod välkomnar nyheter och skapar hopp om en värld grundad på broderskap”.

08 oktober 2020, 12:45