Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Påven i intervju: ”Jag har saknat de fysiska deltagarna"

Påven Franciskus intervjuades av den spanska utgåvan av månadsskriften "Il mio Papa"- min påve, i vilken han reflekterade över frågor som har uppstått under pandemin och erbjöd flera förslag på hur man kan komma till rätta med de nuvarande utmaningarna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Intervjun med påven Franciskus kom ut på onsdagen i den spanska utgåvan av tidskriften ”Il mio Papa”. I den tog påven upp effekterna av coronaviruspandemins på de kommande generationer och marginaliserade, liksom lockdown, sociala medier och  det allamänna bästa.

Tänk på framtida generationer

Pandemin förändrar världen och har satt oss i kris, sa påven Franciskus. Han insisterade emellertid på att "det är omöjligt att komma ut ur en kris på samma sätt som man gick in i den. Antingen kommer vi ut bättre eller så blir vi sämre. Och hur vi kommer beror på de beslut vi fattar under krisen."

Hur man bemöter krisen gäller hela mänskligheten betonade påven och sa att vi måste sluta att bara tänka på oss själva och på nuet och se på framtiden, ur perspektivet av en mänsklighet som lever i relation till skapelsen. "Vi måste ta ansvar för framtiden och förbereda jorden så att andra kan arbeta den. Detta är den mentalitet som pandemin måste forma oss i.”

Hur hanterar vi sorg?

Den spanska journalisten Carmen Magallón frågade påven hur människor som har förlorat sina nära och kära under pandemin ska hantera sin sorg på bästa vis. Som svar uppmanade påven dem att fokusera på och uppskatta alla små och stora gester som så många människor har visat i bemötandet av andra under pandemin. "Hur hanterar du sorgen? Genom att vara nära varandra, i stunder av tystnad, närhet och göra allt för att vara tillsammans."

Många vardagshelgon omkring oss

"Det finns så många vardagshelgon omkring oss", sa påven och hänvisade till alla människor som har offrat sina liv åt att tjäna dem i nöd. Dessa människor, tillade han, flydde inte inför problemet utan stannade och sökte praktiska lösningar. Gud förstår det språket. Och han gör det till sitt eget.

Påven Franciskus betonade att engagemang för livet inte bara gäller hälsan utan även oron för de marginaliserades välstånd, och för dem som inte har något arbete. Han sa att vi står inför en stor social utmaning som avslöjar hur slit-och-släng kulturen har impregnerat vårt sätt att förhålla oss till varandra. Det är därför som påven noterarar att det ekonomiska systemet är ohållbart, eftersom det grundar sig på orättvisa.

Varje liv har ett värde

"Pandemin visade oss hur vana vi har blivit vid slit-och-släng kulturen: vi sorterar bort de gamla, de fattiga, barn och ofödda barn", sa påven och uppmanar alla att tänka på att: "Varje liv har ett värde och förtjänar att försvaras och respekteras."

Påven tillade att vi måste konfrontera slit-och-släng kulturen som samhälle. Den är ett ständigt hot, sa han, vi lever genom att kasta bort det som irriterar oss, allt överskott, det som hindrar oss från att ackumulera mer och mer. Som motgift till denna slit-och-släng kultur måste vi förkroppsliga en kultur som präglas av  mottagande, välkomnande, närhet och broderskap. I dag, mer än någonsin, uppmanas vi att visa solidaritet, att gå ut för att möta den andra, den svagaste och mest utsatta, att ta hand om dem och känna ansvar för dem.

Påvens bön under pandemin

Magallón frågade också påven om vad han tänkte på den 27 mars på Petersplatsen, då han höll den extraordinära Urbi et Orbi bönen.

Påven Franciskus svarade att han först och främst var rädd för att halka när han gick uppför trappan. Men "mitt hjärta var med alla Guds folk som led, med mänskligheten som var tvungen att uthärda denna pandemi och å andra sidan som hade modet att sträva framåt. Jag gick uppför trappan och bad. Jag bad hela tiden, hela tiden, och när det var slut fortsatte jag att be. Så var den 27 mars för mig.”

Han tillade att det svåraste för honom under lockdown var de allmänna audienserna utan deltagare. ”Det var som att prata med spöken,” sa han. ”Jag kompenserade för denna fysiska frånvaro med många telefonsamtal och brev. Det hjälpte mig att ta pulsen på hur familjerna mådde och samhällen upplevde detta.”

Hur bygger man framtiden? Allmänna bästa som kriterium

Påven Franciskus fortsatte med att bekräfta att det inte finns något enda recept för att komma ur krisen, men att man hittar vägen om man förändrar det ekonomiska paradigmet. "Börja med periferierna ... till förmån för människors värdighet”, sa påven och tog Coronavirusets vaccin som exempel:

"Vaccinet kan inte vara egendom för det land där det upptäcktes, eller för en grupp allierade länder ... Vaccinet är mänsklighetens, hela mänsklighetens. Det är universellt, för människors hälsa, vilket pandemin har lärt oss, det tillhör det allmänna bästa ... och det måste vara kriteriet."

Påven Franciskus betonade också att "det finns präster, gudsvigda, lekmän och biskopar som offrar sina liv för att uppnå detta. Det finns mycket vackra exempel på detta.”

Allergisk mot sociala medier

På frågan om hans förhållande till sociala medier som ett evangelisations redskap  svarade påven: "Jag brukade vara allergisk mot dem ... Men min allergi har misslyckats."

Slutligen uttryckte påven sin önskan att åka till Manresa, i samband med 500 årsminnet av Sankt Ignatius av Loyolas omvändelsen, då det var där den började:

"Jag tror att Sankt Ignatius omvändelse även är ett hjärtats möte som uppmuntrar oss över att reflektera över vår personliga omvändelse, och att be om omvändelsens gåva att älska och tjäna Jesus Kristus.

07 oktober 2020, 21:58