Sök

Världslivsmedelsdagens tema i år, säger påven, är betydelsefullt: “Odla, vårda, bevara” och ”Tillsammans. Våra handlingar är vår framtid”. Världslivsmedelsdagens tema i år, säger påven, är betydelsefullt: “Odla, vårda, bevara” och ”Tillsammans. Våra handlingar är vår framtid”.  

Påven: Hunger i världen är en skam för mänskligheten

I samband med firandet av Världslivsmedelsdagen vid FAO i Rom sände påven Franciskus ett videobudskap där han betonar att vi alla är ansvariga för att bekämpa hungern i världen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Idag, 16 oktober, firar vi Världslivsmedelsdagen som instiftades 1979 på FN:s livsmedelsorgan FAO:s initiativ för att medvetandegöra problem med livsmedelsförsörjningen i världen och stärka solidariteten i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom. FAO firar samtidigt 75 år.

Påvens budskap

Påven Franciskus sände i samband med dagens firanden ett videobudskap till FAO, där han inleder med att uttrycka sin uppskattning för det arbete de utför.

Världslivsmedelsdagens tema i år, säger påven, är betydelsefullt: “Odla, vårda, bevara” och ”Tillsammans. Våra handlingar är vår framtid”. “Detta tema understryker vikten av att handla gemensamt och med en stark vilja kunna ta initiativ som förbättrar miljön omkring oss och främjar hoppet hos många personer och många folk”.

Återvinning och långsiktig hållbarhet

Påven säger att FAO under sina 75 år har lärt sig att det inte räcker med att producera mat, utan även garantera att livsmedelssystemen är hållbara och erbjuder hälsosam mat som är tillgänglig för alla. Det handlar om att anta innovativa lösningar, förklarar påven, för att tänka om sättet vi producerar och konsumerar på och stärka förmågan att återvinna och se till långsiktig hållbarhet.

Viktigt att stödja FAO, WFP och IFAD

Med tanke på de stora svårigheterna som uppkommit på grund av covid-19-pandemin, säger påven, är det nu ännu viktigare att stödja organisationer som FAO, FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) för att främja ett hållbart och diversifierat jordbruk, stödja småjordbruk och samarbeta för en landsbygdsutveckling i de fattigaste länderna.

Vår tid är fylld av motsägelser, varnar påven, för att trots att vi som aldrig tidigare förr ser vetenskapliga framsteg, konstaterar vi att antalet personer som kämpar mot hunger och osäker livsmedelsförsörjning ökar och nu ännu mer på grund den aktuella pandemin.

Alla ansvariga

“För mänskligheten är hungern inte bara en tragedi utan även en skam. Den orsakas till stor del av en ojämn fördelning av jordens frukter, till vilken läggs bristen på investeringar i jordbrukssektorn, konsekvenserna av klimatförändringarna och ökningen av konflikter i olika områden av planeten. Å andra sidan slängs tonvis med mat. Inför denna verklighet kan vi inte förbli okänsliga eller förlamade. Vi är alla ansvariga.”

Påven säger att den aktuella krisen kräver konkreta politiska handlingar och upprepar det han skriver om i encyklikan Fratelli tutti (189 och 262): ”Ett modigt beslut vore att skapa ’en världsfond’ med pengar som läggs på vapen och andra militära avgifter, för att definitivt kunna eliminera hungern och bidra till de fattigaste ländernas utveckling”. På detta sätt, skriver påven, undviker man många krig och emigration i sökandet efter ett värdigare liv.

Franciskus tackade slutligen FAO:s generaldirektör Qu Donguy och uttryckte sin förhoppning om att organisationen mer och mer ska vara effektiv och fruktbar. Han välsignade honom och dem som samarbetar med detta uppdrag att ”odla jorden, nära de hungriga och rädda naturresurserna, så att vi alla kan leva värdigt, respektfullt och i kärlek”.

 

16 oktober 2020, 14:44