Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 28 oktober Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 28 oktober 

Påven: Himlens portar öppnas för oss då vi ber

Vid den allmänna audiensen 28 oktober talade påven Franciskus vidare i sin serie katekeser om bönen och betonade att vi som döpta kan lita på att himlens portar öppnar sig för oss när vi ber.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus höll sin allmänna audiens 28 oktober i Paulus VI:s audienshall och sa att vi döpta ska efterlikna Kristus då vi ber. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om bönen, vänder vi oss nu till livet och Jesu lära. Herren valde att inleda sitt officiella ministerium genom att döpas i Jordanfloden. Det är betydelsefullt att denna stora händelse tog plats mitt i en församling i en atmosfär av gemensam bön och bot. Själv utan synd, döptes Guds evige Son av Johannes som tecken på hans kärleksfulla solidaritet med den syndfulla mänskligheten. Aposteln Lukas berättar för oss att då Jesus efter dopet bad, öppnade sig himlen, den Helige Anden kom ned över Honom och Herrens röst hördes utropa honom till sin älskade Son. I vårt eget dop blir vi delaktiga i Kristus sonskap genom den Helige Andens gåva. Vi kan därför ta del av Jesus egna bön, den eviga kärleksfulla dialogen med Fadern. I varje stund i våra liv, även då vi känner korsets tyngd och våra synders bördor, kan vi uthärda i böner och vara säkra på att för oss, som Kristi bröder och systrar och vår himmelske Faders älskade söner och döttrar, är himlens portar alltid öppna.  

28 oktober 2020, 10:35