Sök

Kardinal Pell i privat audiens med påven Franciskus Kardinal Pell i privat audiens med påven Franciskus  

Påven Franciskus tog emot kardinal Pell

Den australiensiske kardinalen George Pell återvände till Rom för några dagar sedan. Efter att ha tillbringat 400 dagar i fängelse, frikändes han enhälligt av Australiens högsta domstol i april, från anklagelsen om sexuella övergrepp mot minderåriga.

Vatican News 

Idag tog påven Franciskus emot kardinal George Pell i en privat audiens. Den 79-åriga australiensiska kardinalen, prefekt emeritus för Ekonomisekretariatet (2014-2019), återvände till Rom för några dagar sedan. Han lämnade Vatikanen i juli 2017 för att infinna sig i Australien i en rättegång vid vilken han var anklagad för att ha begått sexuella övergrepp mot minderåriga. Påven Franciskus gav honom ledigt för att kunna försvara sig mot anklagelserna.

Kardinal Pells rättegång

Här följer en kort sammanfattning av Pells rättsliga process. Han anklagades formellt 2017 för sexuella övergrepp mot minderåriga vid två separata tillfällen 1996 och 1997 då han var ärkebiskop av Melbourne. Den första rättegången ägde rum i juli samma år. I december föll domen i Melbournes domstol att Pell var skyldig. Han påbörjade sitt 6-åriga fängelsestraff i februari 2019, i isolering.

Pell: "Jag är oskyldig"

Kardinal Pell hävdade att han var oskyldig och sa att de brott som han anklagats för var hemska och outhärdliga, och att han skulle fortsätta att kämpa mot anklagelserna. Hans advokater fortsatte att hävda att domen var orimlig, eftersom den baserades på osannolika bevis. Högsta domstolens slutsats var att det fanns en markant möjlighet att en oskyldig person blivit dömd, eftersom bevisföringen var undermålig.

Heliga Stolen väntar på att slutgiltiga fakta fastställs

Via ett uttalande från pressrummet bekräftade Heliga Stolen sin fulla respekt för det australiensiska rättssystemet. Därför väntade Helig Stolen på resultatet av överklagandeprocessen, och påminde om att kardinalen, med sin rätt, hävdade att han var oskyldig fram till det sista överklagandet.

Samtidigt betonar Heliga Stolen kyrkans starka engagemang i kampen mot sexuella övergrepp. För att garantera rättvisans gång bekräftade påven de försiktighetsåtgärder som Pell redan infört i den lokala kyrkan när han återvände till Australien, ”Det betyder att, i väntan på fastställande av slutgiltiga fakta, som är kyrkans försiktighetsnorm, är kardinal George Pell förbjuden att utöva sitt ämbete offentligt och att ha någon som helst kontakt med minderåriga.”

De australiensiska biskoparna uppmanade landets katoliker, som är starkt skakade av situationen, att inte dra några slutgiltiga slutsatser innan den rättsliga processen var klar.

Första överklagandet bekräftar domen, med en domare avviker

I juni 2019 inleddes högsta domstolen, Victoria's Court of Appeal, den andra fasen av rättsprocessen med att försvaret hävdade att domen var orimlig och att det fanns brister i rättegångens första instans. Domstolen meddelade sin slutsats med 2 domare mot en, i augusti 2019, och fastställde den ursprungliga domen. Den avvikande domaren, Mark Weinberg, motsatte sig starkt domen på grundval av att en person inte kan dömas skyldig om bevisen inte tydligt visar på skuld utöver rimligt tvivel, annars riskerar en oskyldig person att bli dömd.

Heliga Stolens väntan på att den rättsliga processens sluta

Även i detta fall upprepade Heliga Stolen i ett uttalande sin respekt för den australiensiska domstolen, medan de väntade på rättsprocessen vidare utveckling, och återigen påminde om att kardinal Pell hävdade att han var oskyldig.

Högsta domstolen friar enhälligt Pell

I mars 2020 nådde Pell-målet Australiens högsta domstol som gick med på att pröva Pells slutliga överklagande baserat på Mark Weinbergs argument.

Den 7 april 2020 friade domstolens alla sju domare enhälligt kardinal Pell, och kritiserade inkonsekvensen i hovrättens beslut, eftersom det finns en rimlig möjlighet att brottet inte hade ägt rum. Kardinalen lämnade då fängelset efter 400 dagars fängelse.

Pell: rättvisa betyder sanning för alla

Pell säger att den allvarliga orättvisa som han har utsatts för nu har läkts, och att han ”inte känner någon illvilja mot sin anklagare”. ”Rättegången var inte en folkomröstning om den katolska kyrkan; inte heller en folkomröstning om hur kyrkans myndigheter i Australien hanterade brott mot pedofili i kyrkan”, betonade han. "Poängen var om jag hade begått dessa hemska brott, och det hade jag inte”.

Dessutom sa kardinalen att han hoppas på att hans frikännande inte ska orsaka ytterligare smärta. "Den enda grunden för långsiktig läkning", sa han, "är sanningen och den enda grunden för rättvisa är sanningen, för rättvisa betyder sanning för alla."

Kardinal Pell tackar alla de som har bett för honom och för dem som har stöttat honom under den svåra tiden. Han uttrycktesin tacksamhet till sitt juridiska team som har arbetat med beslutsamhet för att rättvisa skulle råda och för att belysa en ”tillverkad dunkelhet” och avslöja sanningen.

Heliga Stolen välkomnar frikännandet

Kardinal Pells frigivning välkomnades av Heliga Stolen. Ett uttalande bekräftade det kontinuerliga "förtroende för det australiensiska rättsväsendet". Uttalandet betonade, att medan "kardinal Pell anförtrodde sitt fall till domstolens rättvisa, fortsatte han hela tiden att upprepa att han var oskyldig, och vänta på att sanningen skulle fastställas".

12 oktober 2020, 17:51