Sök

Påven Franciskus: sann auktoritet är att tjäna, inte att utnyttja

Under söndagens Angelus, den 4 oktober, då kyrkan firar den heliga Franciskus av Assisi, och encyklikan ”Fratelli tutti” kom ut, uppmanade påven Franciskus till att arbeta för att förkunna evangeliet. "Det är sorgligt att se kyrkans folk söka egenintressen”, sa påven.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

”Än idag väntar Gud på vingårdens skörd av de som han har sänt för att arbeta i den, det vill säga från oss alla.” I väntan på den nya encyklikan tillägnad broderskap och social vänskap, undertecknad på lördagen i Assisi, reflekterade påven under Angelus över hur man ska hantera auktoritet. Han gjorde det med utgångspunkt från dagens evangelium, där Jesus berättar liknelsen om de mordiska arbetarna i vingården, till vilka ägaren hade anförtrott sin vingård.

Vingården tillhör Herren, inte oss

Vid skördetiden anländer tjänarna för att hämta skörden men arbetarna slår dem tillbaka och till och med dödar en, och till slut dödar de även jordägarens son. Och när Jesus frågar vad jordägaren kommer att göra när han återvänder, till dessa arbetare, ledarna för folket som försökte eliminera Jesus, säger han att i sitt agerande har de fördömt sig själva: Guds rike skall tas ifrån dem och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.

Auktoritet är att tjäna

”Det är en mycket hård liknelse, med vilken Jesus konfronterar sina åhörare och påminner om deras ansvar”, noterar påven. ”Jesus varning gäller för alla tider, även vår tid”:

I varje tidsålder kan de som har auktoritet, vilken auktoritet som helst, även i kyrkan, Guds folk, frestas att följa sina egna intressen, istället för Gud. Och Jesus säger att verklig auktoritet är när man tjänar, tjänar, och inte utnyttjar andra. Vingården tillhör Herren, den är inte vår. Auktoritet är en tjänst, och som sådan måste den utövas, till allas bästa och för att sprida evangeliet. Det är sorgligt att se kyrkans folk söka sina egenintressen.”

Goda arbetare

Påven Francis påminner om att vingården i denna liknelse representerar folket som Herren har valt medan tjänarna är profeterna, och sonen är Jesus.

Påven Franciskus hänvisade även till dagens andra läsning när han påminde om att Paulus ord om att för att vara goda arbetare, måste man varje dag anstränga sig för att nå ”det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm” (se Fil 4, 8).

Be rosenkransen under oktober månad

"Det är med den inställningen man måste utöva sin auktoritet, och även var och en av oss – sa påven - för var och en av oss, har, på sitt eget lilla sätt, en viss auktoritet".

"Så kan vi vara en kyrka som blir rikare och rikare på helighetens frukter", avslutade påven Franciskus och uppmanade till att vända sig till Jungfru Maria, "andligt förenat med de troende som har samlats i Mariahelgedomen i Pompeji för att be bönen där" och han förnyade sin uppmaning till att be rosenkransen under oktober månad.

05 oktober 2020, 10:17