Sök

Påven Franciskus om den nya encyklikan

Efter Angelusbönen talade påven Franciskus om den nya encyklikan "Fratelli tutti" som undertecknades på lördagen. Påven påminde även om att Skapelsens tid avslutades för i år och tackade för de ekumeniska initiativen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Efter Angelusbönen påminde påven Franciskus om lördagens besök i Assisi för att underteckna den nya encyklikan ”Fratelli tutti”. "Jag överlämnade den till Gud - sa han - på den helige Franciskus grav, som inspirerade mig till encyklikan, liksom till den tidigare ”Laudato Si'".

"Tidens tecken - tillade han - visar tydligt att mänskligt broderskap och omsorg för skapelsen är det enda sättet att uppnå en integrerad utveckling och fred, vilket redan de heliga påvarna Johannes XXIII, Paul VI och John Paul II redan har påpekat.”

Encyklikan delades ut

Påven påminde om att den nya encyklikan skulle delas ut på Petersplatsen tillsammans med den extraordinära upplagan av dagstidningen L’Osservatore Romano. Och med denna speciella publikation, förklarade påven, "börjar utgivningen av den dagliga pappersutgåvan av L’Osservatore Romano igen".

”Må den helige Franciskus vägleda oss under kyrkans broderliga vandring med troende i alla religioner och bland alla folk”.

Skapelsens tid

Påven erinrade också om att det ekumeniska initiativet Skapelsens tid, som började 1 september slutade på söndagen. "Vi firade ett Jordens jubileum tillsammans med våra bröder från olika kristna samfund”, sa påven och hälsade till företrädarna för World Catholic Climate Movement, de olika Laudato Si'-rörelserna och alla andra föreningar involverade i den integrerade ekologin.

05 oktober 2020, 13:32