Sök

Påven under audiensen med Cassa Depositi e Prestiti Påven under audiensen med Cassa Depositi e Prestiti  

Påven Franciskus: Nej till vinning för vinnings skull

Påven Franciskus tog emot representanter från en italiensk investeringsbank på måndagen och påminde dem om att företagsledning kräver ett rättvist och tydligt uppförande och strävan efter att följa etiska riktlinjer.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

På måndagen reflekterade påven Franciskus över de allvarliga utmaningarna som coronaviruspandemin ställer på det sociala och ekonomiska planet, och som, enligt honom, kräver ett generöst och etiskt svar från de vars uppgift är företagsledning och ekonomisk utveckling.

Påven talade till företrädare för en italiensk bank - Cassa Depositi e Prestiti - och påpekade att den uppgift som institutet fick för 170 år sedan har utvecklats och anpassats till samhällets och landets behov.

Få företag på global nivå

Påven noterade att en institution som deras spelar en central roll i utvecklingen eftersom den omfattar investeringar, stöd till lokala myndigheter, utbildning, yrkesverksamhet och produktivitet.

I en tid som denna, sa han, när produktiviteten är påverkad, finns ett behov av förnyelse och radikal omvändelse. Ert arbete har en viktig inverkan på den kommersiella dynamiken och ni har ansvaret att förhindra ”koncentrationen av några fås handel på global nivå”.

Vinst

Påven Franciskus påminde de närvarande om att enligt kyrkans sociallära är det acceptabelt med en vision om att investerare "förväntar sig en rättvis avkastning”, men resurserna måste dock samlas in och kanaliseras för att "finansiera initiativ som syftar till social och kollektiv marknadsföring."

"Den kristna tanken är inte i princip motsatt vinst. Den motsätter sig snarare vinst till varje pris", sa påven.

”Individen”, tillade han, ”får aldrig bli en slav i processen som han eller hon inte på något sätt kan kontrollera eller motsätta sig, en kugge i en mekanism som är inriktad på vinst.”

Korruption

Påven reflekterade över hur en företagsledning kräver ”ett rättvist och tydligt beteende som inte ger efter för korruption”.

Han sa att i "utövandet av deras ansvar är det nödvändigt att kunna skilja det goda från det onda" och betonade att öppenhet och sökandet efter goda resultat måste gå hand i hand inom ekonomi och finans.

"Det handlar om att identifiera och modigt följa riktlinjer som är respektfulla, och som faktiskt främjar den mänskliga personen och samhället", sa han.

Fokus på solidaritet

Påven Franciskus uppmanade också alla som arbetar inom sektorn att uppmuntra till en omstart av en ekonomi med fokus på solidaritet i sitt förhållande till människor, familjer och samhället som helhet.

Endast på detta sätt kommer det att vara möjligt att följa nationens gradvisa framsteg och tjäna det allmänna bästa, avslutade påven och uppmanade de närvarande att bygga rättvisa och fred i sitt fortsätta sitt generösa arbete.

05 oktober 2020, 21:48