Sök

Fiskebåt Fiskebåt 

Påven: ekologi kräver en djup inre omvändelse

Påven Franciskus har skickat en hälsning till deltagarna i EcoOne-konferensen, Focolarerörelsens ekologiska initiativ. "En ny och mer inkluderande socioekonomiskt paradigm är en prioritet”, skriver påven, "för att bryta exploateringens och själviskhetens logik.”

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus hälsning riktade sig till deltagarna i den internationella konferensen EcoOne, ett internationellt kulturinitiativ som Focolarerörelsen har tagit och som involverar ett nätverk av lärare, akademiker, forskare och yrkesverksamma inom miljövetenskap. Mötet fokuserade på temat "Nya vägar mot integrerad ekologi: fem år efter Laudato si'", med målet att undersöka effekterna av encyklikan på den samtida världen genom att särskilt analysera den roll som individer och sociala organisationer kan spela i vården av vårt gemensamma hem.

Enhetens karsima

Påven noterade de olika synvinklarna på ämnet med vilka EcoOne fokuserar på miljön: etisk, vetenskaplig, sociala och teologiska, och han påminde om Chiara Lubichs övertygelse om att världen bär enhetens karisma i sig. ”Jag litar på att hennes perspektiv kan vägleda ert arbete i bekräftelsen att allt är sammankopplat, och att "vården av miljön kräver en uppriktig kärlek till människor och ett ständigt engagemang för samhällsproblemen" (Laudato si', 91)."

Barn på samma jord

Bland dessa problem betonade påven det han ser bero på behovet av ”en ny och mer inkluderande socioekonomiskt paradigm, som kan återspegla sanningen att vi är ”en mänsklighet, som pilgrimer med samma mänskliga kött, barn på samma jord vi alla bor på" (Fratelli tutti, 8).

”Denna solidaritet sinsemellan och med omvärlden kräver en stark vilja att utveckla och genomföra konkreta åtgärder som främjar alla människors värdighet i deras mänskliga, relationer i familjen och på arbetet, och samtidigt bekämpar de strukturella orsakerna till fattigdom för att skydda den naturliga miljön.”

Inre omvändelse

”För att uppnå en integrerad ekologi krävs en djup inre omvändelse”, skriver påven, ”både på personligt plan och som gemenskap”:

”När ni undersöker de stora utmaningar vi står inför just nu, inklusive klimatförändringarna, behovet av hållbar utveckling och det bidrag religionen kan ge som svar på miljökrisen, är det viktigt att bryta exploateringens och själviskhet logik, och främja en nykter, enkel och ödmjuk livsstil (jfr Laudato si', 222-224). Jag hoppas att ert arbete ska bidra till ett ökat ansvar för varandra hos alla bröder och systrar, som Guds barn, och ett förnyat åtagande att vara goda förvaltare av skapelsen, som är hans gåva (se 1 Mos 2:15).”

Avslutningsvis tackade påven Franciskus för deltagarnas engagemang och forskning ”för att söka nya vägar som leder till en integrerad ekologi, för den mänskliga familjens och världens bästa.”

23 oktober 2020, 19:27