Sök

Msgr Marcello Semeraro och påven Franciskus Msgr Marcello Semeraro och påven Franciskus 

Msgr Semeraro prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser

Påven Franciskus har utsett msgr Marcello Semeraro till ny prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Han efterträder kardinal Angelo Becciu som avgick från sitt uppdrag 24 september.

Katarina Agorelius – Vatiknastaten

Msgr Marcello Semeraro, fram tills nu biskop av Albano och sekreterare för kardinalsrådet, har nominerats av påven Franciskus att efterträda kardinal Angelo Becciu som prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Kardinal Becciu avgick 24 september.

Msgr Semeraro, 73 år i december, föddes i Monteroni di Lecce i Apulien i Italien. Har prästvigdes 1971 och nominerades 1998 av helige Johannes Paulus II till biskop av Oria. Han förflyttades till den suburbikariska kyrkan i Albano 1 oktober 2004. Han är för närvarande apostolisk administrator ad nutum Sanctae Sedis vid klostret Esarchico di S. Maria i Grottaferrata och påvlig delegat vid Basiliano-orden i Italien.

Han fick inledningsvis sin utbildning vid seminariet i Apulien i Molfetta tillägnat Pius XI och vidareutbildade sig vid fakulteten för teologi vid påvliga universitetet Lateanense i Rom där han avlade licenciat- och doktorsexamen i teologi. Han började undervisa dogmatisk teologi vid det teologiska institutet i Apulien och sedan även i ecklesiologi vid teologiska fakulteten P.U.L. På temat ecklesiologi har han publicerat diverse böcker, artiklar och ordbokstexter. Som biskop har han publicerat texter om pastoral tjänst och prästerlig andlighet, bland dem Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento nella vita dei pastori della Chiesa (LEV) med förord av påven Franciskus.

Han var särskild sekreterare för biskopssynodens femte generalförsamling om Biskopen: Tjänare av Jesu Kristi evangelium för världens hopp, Il Vescovo: Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Han deltog som påvligt utvald medlem vid den fjortonde ordinarie generalförsamlingen om Kallelsen och missionen för familjen inom kyrkan och i den samtida världen, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, vid den femtonde ordinarie generalförsamlingen om De unga, tron och urskiljning av kallelser, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale samt vid den särskilda församlingen för den Panamazzoniska regionen 2019.

Från 2013 har han varit sekreterare för kardinalsrådet och detta uppdrag går nu till msgr Marco Mellino, som tills nu varit rådets assisterande sekreterare. Semeraro har sedan 2009 varit medlem i Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Han är medlem i kommunikationsavdelningen och rådgivare för kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Dessutom är han ordförande för den regionala kommissionen för trosläran, förkunnelsen och katekesen vid Latiums biskopskonferens, medlem vid Italiens biskopskommission CEI för trosläran, förkunnelsen och katekesen samt ordförande för administrationsrådet för förlaget Avvenire (Nuova Editrice SpA).

Msgr Semeraro tog 21 september förra året emot påven Franciskus vid hans pastorala besök i Albano.

 

16 oktober 2020, 12:40