Sök

Laboratorium för framtagande av vaccin mot covid-19 Laboratorium för framtagande av vaccin mot covid-19 

Covid. Påven: Det behövs rättvisa lösningar och samordning

I ett budskap till Påvliga vetenskapsakademiens plenarförsamling i Vatikanen 7-9 oktober på temat ”Vetenskap och överlevnad” behandlar påven Franciskus återigen vetenskapsmännens och forskningens utmaning med pandemin. Påven ber om gemensamma ansträngningar och att ingen lämnas efter.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tack för er forskning och vilja till samarbete. Under dessa månader litar hela världen till er och i ert engagemang för att ge hopp och vård. Med dessa ord avslutar påven Franciskus sitt budskap till Påvliga vetenskapsakademienplenarförsamling på temat ”Vetenskap och överlevnad” i Vatikanen 7-9 oktober.

Vetenskapen måste tjäna mänsklighetens och planetens hälsa

Påven skriver att han är än mer intresserad av denna plenarförsamling eftersom man fokuserar på vikten av att vetenskapen,  i ljuset av SARS-CoV-2/covid-19-pandemin och andra globala frågor, står i mänsklighetens tjänst. Han citerade sin nya encyklika Fratelli tutti (7) och skriver att pandemin har avslöjat ett dåligt funktionerande samarbete mellan världens länder och att vi trots alla kommunikationsmedel ser en fragmentering som gör det svårare att lösa problemen som vi alla drabbas av.

“Det är en ”global social kris” som återkallar metaforen att inte ”se personens ansikte” och som ”ser andra som potentiella virusbärare””

Påven uppskattar därför detta arbetsmöte där man delar erfarenheter och att man fokuserar på studier av nya immunologiska och immunokemiska vägar för att aktivera kroppens egna försvarsmekanismer eller stoppa spridningen av infekterade celler samt för att ta fram vaccin. Påven påminner om att viruset inte endast drabbar världshälsan utan även det sociala, ekonomiska och andliga nätet. Det är en ”global social kris” som återkallar metaforen att inte ”se personens ansikte” och som ”ser andra som potentiella virusbärare”. Påven betonar att det är de allra fattigaste som betalar det högsta priset för detta.

Påven ber så om regeringars och maktens “rättvisa lösningar” och att man utgår från “alltmer inkluderande hälso- och sjukvårdssystem” och garanterar en “rättvis tillgång” till vaccin i respekt för FN:s, WHO:s och FAO:s organisationer, har som uppgift att "främja det globala samarbetet och en global samordning". Som han även uttrycker i Fratelli tutti hoppas påven att den vetenskapliga och tekonogiska tillväxten går jämna steg med rättvisan, blicken på våra bröder och systrar och på en social inkludering.

Vetenskapsmännens moraliska ansvar

Påven fokuserar sedan på scenarier som kommer från de mest avancerade laboratorierna för fysik och biologi och betonar att vetenskapsmännen, liksom politiker, har ett moraliskt ansvar. Han nämner ansträngningarna att stoppa produktionen, innehavet och användningen av kärnvapen, men även “utvecklingen av biologiska vapen” med dess förödande potential.
 

08 oktober 2020, 10:43