Sök

“Per un sapere della pace”, ungefär För kunskap om freden, LEV, med förord av påven Franciskus “Per un sapere della pace”, ungefär För kunskap om freden, LEV, med förord av påven Franciskus 

Påvens förord till bok om fred och vetenskap

I sitt förord till volymen “Per un sapere della pace” utgiven av Vatikanens förlag LEV om vetenskapens roll för freden, skriver påven Franciskus att studier måste åtföljas av ett hjärta som inspireras av evangeliet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Nödvändigheten av att investera i den unga generationerna för att bemöta krigs- och våldsklimatet som karaktäriserar det samtida samhället. Påven Franciskus återkommer till att understryka detta i en tidigare outgiven text som presenterar LEV:s nya publikation “Per un sapere della pace”, ungefär För kunskap om freden. Volymen är sammanställd av Gilfredo Marengo – vice rektor och professor för institutionen för antropologisk teologi vid påvliga teologiska insitutet ‘Giovanni Paolo II’ för vetenskapen om äktenskap och familj – och är en reflektion över framtiden.

Evangelisk urskiljning

Påven skriver i sitt förord att målet är att bidra till att definiera en fredsmäklare och han påminner om sitt nyligen tagna beslut att instifta en serie studier om fredsvetenskap vid påvliga universitetet Lateranense.

“En god fredsmäklare – skriver påven – måste kunna utveckla en blick på världen och historien som inte faller in i en 'diagnostisk överdrift' som inte alltid åtföljs av lösningar som är tillämpliga i verkligheten”. Han skriver att man “för att gå bortom ett rent sociologiskt tillvägagångssätt, som påstår sig omfamna hela verkligheten på ett neutralt och aseptiskt sätt”, bör lära sig ”att vara uppmärksam på tidens tecken” och ”veta att verka i en verklig evangelisk urskiljning”.

Volymen innehåller bland annat texter av ärkebiskopen Paul Richard Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater, och kardinal Renato Raffaele Martino, ordförande emeritus för Påvliga rådet för fred och rättvisa och för Påvliga rådet för migranter och flyktingar.

“En god fredsmäklare – skriver påven – måste kunna utveckla en blick på världen och historien som inte faller in i en 'diagnostisk överdrift' som inte alltid åtföljs av lösningar som är tillämpliga i verkligheten”

16 september 2020, 13:42