Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: Sista katekesen om pandemin i ljuset av katolska socialläran

På onsdagen avslutade påven Franciskus sin serie trosundervisningar om hur man med hjälp av evangeliet och den katolska socialläran kan besvara Covid-19 pandemins utmaningar och hela de sociala sår som är en följd av den.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Med sin nionde katekes om svaret på pandemins utmaningar ur den katolska sociallärans perspektiv avslutade påven Franciskus denna serie trosundervisningar under onsdagens allmänna audiens som hölls utomhus på Cortile San Damaso i Vatikanen.

Sociala sjukdomar

Påven underströk sammanfattningsvis vikten av solidaritet och subsidiaritet för att ”komma ur den nuvarande krisen med förnyat hopp om att kunna bygga en värld som alltmer överensstämmer med vår mänskliga värdighet och höga kallelse”. I sin sammanfattning till de engelsktalande pilgrimerna sa påven:

”Kära bröder och systrar, i den serie katekeser som avslutas idag har vi reflekterat över effekterna av den nuvarande pandemin mot bakgrund av kyrkans sociallära.

Vår värld behöver inte bara botas från viruset utan också från de ”sociala sjukdomarna” som ojämlikhet, orättvisa och uteslutning som drabbar så många av våra bröder och systrar i den mänskliga familjen."

Hela samhället på alla plan

"Mot bakgrund av Kristi undervisning har vi sett vikten av solidaritet, subsidiaritet och respekt för den mänskliga värdigheten för att kunna bygga ett samhälle i enlighet med värderingarna i Guds rike - ett samhälle som prioriterar sina fattiga och mest utsatta medlemmar, och som ansvarsfull förvaltar skapelsens gåvor.

Precis som Jesus helade de sjuka fysiskt och andligt, så är även vi kallade att förena evangeliets helande kraft till uppdraget att skapa ett mer rättvist, inkluderande och deltagande samhälle på alla plan. På detta sätt kommer vi genom Guds nåd att komma ut ur den nuvarande krisen med förnyat hopp om att kunna bygga en värld som alltmer överensstämmer med vår mänskliga värdighet och höga kallelse.”

30 september 2020, 10:27