Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: Skvaller är en pest värre än Covid-19

Vid Angelus bönen på söndagen reflekterade påven Franciskus över Jesu uppmaning till att broderligt korrigera de medlemmar i församlingen som har syndat. Påven sa att detta bygger upp kyrkan, medan skvaller river ner den.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Innan den traditionella Mariabönen vid tolvslaget på söndagen reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium (Matt 18,15-20), i vilket  Jesus talar om hur man ska bete sig mot en broder som gör orätt. 

Påven sa att avsnittet inbjuder oss till att överväga två dimensioner av det kristna livet: det kommunitära, "som kräver att man skyddar gemenskapen" och det personliga, "som kräver uppmärksamhet och respekt för varje enskilt samvete."

Jesus, sa påven, erbjuder oss tre steg ett i processen att korrigera vår broder eller syster som har syndat.

Steg 1: Diskret förmana

Först uppmanas vi att diskret förmana personen, ”inte att döma honom utan att hjälpa honom att inse vad han har gjort.”

Påven Franciskus erkände att det inte är lätt att ta detta första steg. ”Det finns en rädsla för att brodern ska reagera illa; ibland kanske du saknar tillräckligt förtroende för honom... Och även av andra skäl.”

Steg 2: Sök hjälp

Efter det, om personen inte har omvänt sig, uppmanar Jesus oss till att söka hjälp av andra systrar och bröder.

Påven Franciskus sa att detta andra steg skiljer sig från en föreskrift i Moses lag, som krävde närvaron av två eller tre vittnen för att döma någon.

”De två vittnena kallas inte här för att anklaga och döma utan för att hjälpa”, sade påven.

Steg 3: Berätta för kyrkan

Det tredje steget som ska tas om någon förblir i sin synd, sa påven Franciskus, är att ta saken till kyrkans gemenskap.

"Det finns saker som kan påverka andra bröder och systrar: då krävs det en större kärlek för att rehabilitera brodern."

Sista möjligheten

Men ibland misslyckas även detta kommunitära ingripande, noterade påven. I det här fallet säger Jesus att personen ska behandlas "som du skulle göra med en hedning eller en tullindrivare."

Påven Franciskus noterade att detta kan ses som nedsättande.

I verkligheten förklarade han uppmanar denna drastiska åtgärd ”oss till att lägga brodern i Guds händer: endast Fadern kommer att kunna visa större kärlek än alla bröder och systrar tillsammans.”

Påven påpekade att Jesus välkomnade hedningar och tullindrivare, och så var anledning till skandal för den tidens "konformister".

Skvaller skadar gemenskapen

Påven fortsatte att överväga vad som händer när vi istället väljer att skvallra om en medlem i församlingen, och prata bakom ryggen på denne, snarare än att följa stegen i en broderlig korrigering.

”När vi ser en broder eller syster göra ett misstag eller synda,” sa påven Franciskus, “är det första vi gör ofta att istället berätta för andra om det. Vi skvallrar”.

Skvaller, tillade han, sluter församlingen och skadar dess enhet, eftersom den stora skvallraren är djävulen, som alltid vill tala illa om andras dåliga saker, för han är lögnaren som försöker splittra kyrkan, distansera bröderna upplösa  gemenskapen.

"Låt oss verkligen försöka att inte skvallra", tillade påven. "Skvaller är en värre pest än Covid!"

Hälsosam praxis

Avslutningsvis bad påven Franciskus Jungfru Maria hjälpa oss att göra den broderliga korrigeringen till ”en hälsosam praxis, så att församlingarnas relationer ständigt förnyas, baserat på ömsesidig förlåtelse och framför allt av den oövervinnliga kraften i Guds barmhärtighet”.

06 september 2020, 15:38