Sök

Logo för hundraårsjubiléet av kongregationen ägnad ärkeängeln Mikael, Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli Logo för hundraårsjubiléet av kongregationen ägnad ärkeängeln Mikael, Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli 

Påvens budskap till kongregationen tillägnad ärkeängeln Mikael

Påven Franciskus har sänt ett budskap till kongregationen ägnad ärkeängeln Mikael, Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli, inför dess hundraårsfirande. Han uppmuntrar institutet att fortsätta att utföra sin tjänst för föräldralösa och övergivna barn och dem som lockas bort från Gud av moderna tankesätt, samt den för social kommunikation.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

1921 fick kongregationen tillägnad ärkeängeln Mikael, Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli, påvligt godkännande. Det religiösa insitutet grundades av den polske prästen salige Bronislao Markiewicz som var helige Giovanni Boscos lärjunge och medbroder.

Inför 100-årsjubiléet 1921-2021 har påven Franciskus sänt ett budskap till ordens generalsuperior pater Dariusz Wilk, där han uppmuntrar ordens apostoliska verksamhet för behövande barn och ungdomar.  

Leda de föräldralösa till Gud

Påven ber kongregationen att med entusiasm fortsätta och förnya sin pastorala vård av fattiga och övergivna barn och ungdomar genom skola, oratorium och familjehem.  

Han skriver att dem som har glömts bort av samhället behöver en vägledning genom faderlig kärlek och evangelisk godhet för att kunna växa. Han citerar salige Bronislaos sammanfattning av sin mission:  «Jag skulle vilja samla miljontals föräldralösa barn från alla nationer och alla folk för att leda dem till Gud» (Brev till Moder Isabella, 11 april 1910, Epistulae, V).

De mest behövande i dagens värld är inte endast dem som lever i fattigdom, betonar påven, utan är även dem som är “slavar under påverkan och beroende av det nymodiga”. Därför är detta institut kallat att vara uppmärksamt på de unga och samtidens sociala förhållanden som de utsätts för, som för dem långt från Gud, skriver påven. Han uppmärksammar även insitutets förlag Michalineum och de två tidskrifterna man ger ut och skriver att de är viktiga då deras budskap når ut till många även genom social kommunikation.

Lyssna på ropet 

“Tröttna inte på att ’lyssna på ropet’ som de försvarslösa barnen och ungdomarna bär i sin blick, utan ge dem hopp och framtid”, skriver påven och upprepar sina ord i Evangeliets glädje (270): ”Glöm inte bort att Jesus vill «att vi rör vid människans elände och rör vid andras lidande till kropp och själ»".

”Dagens värld behöver gudsvigda personer som alltmer kan se till de sistas behov och som inte är rädda för att förverkliga sina instituts karismor i de moderna fältsjukhusen”, betonar påven och uttrycker avslutningsvis hopp om att denna kongregation ska fortsätta att sprida sin tjänst tillägnad den kraftfulla segraren över den Onde, ärkeängeln Mikael, genom barmhärtighetsgärningar för kropp och själ.

30 september 2020, 10:49