Sök

Påven Franciskus i möte med åldrade präster Påven Franciskus i möte med åldrade präster 

Påven till gamla och sjuka präster: Tack för ert vittnesbörd

Även i år, trots pandemin, samlades gamla och sjuka präster vid Lombardiets stift i norra Italien vid helgedomen Vår Fru av Caravaggio. Initiativet organiserades av Lombardiets biskopskonferens för sjätte året i rad. Påven Franciskus sände ett budskap till dem där han betonade att deras bräcklighet utgör en viktig tjänst i deras församlingar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Gamla och sjuka präster i Lombardiets stift i norra Italien samlades i helgedomen Vår Fru av Caravaggio för sjätte året i rad för en dag av bön och broderskap. Påven Franciskus sände ett budskap till dem där han visar sin glädje för att de även i år, trots pandemin, kunde samlas tillsammans med Lombardiets biskopar.

Det är fint med denna uppmärksamhet på herdar som till del är de fysiskt bräckligaste i deras presbyterium. I själva verket är ni präster som i bön, lyssnande och lidande erbjuder en icke-sekundär tjänst i era kyrkor.

Tack för er trohet

Påven tackade även volontärerna som hjälpte till att organisera mötet och påpekade att de uttrycker “hela Guds folks tacksamhet till sitt prästerskap”. Han vände sig sedan till prästerna:

Det är framför allt ni kära medbröder, som lever i ålderdom eller i sjukdomens bittra timme, som jag känner att jag vill tacka. Tack för vittnesbördet av trogen kärlek till Gud och kyrkan. Tack för den tysta förkunnelsen av livets evangelium. Tack för att ni är ett levande minne att dra nytta av för att bygga kyrkans framtid.

Upplevelse av osäkerhet under pandemin

I sitt budskap beskriver påven svårigheterna som alla har upplevt på grund av restriktionerna med tanke på pandemin, som begränsat utrymme, långtråkiga dagar, avstånd från nära och kära, rädsla för smittan och varseblivningen av vår bräcklighet. ”I grund och botten - skriver han - har vi vetat vad vissa av er, liksom många andra äldre, upplever varje dag”. Han fortsätter:

Jag hoppas verkligen att denna tid hjälper oss att förstå att, mycket mer än oron för utrymmet, det är nödvändigt att inte låta den tid som vi har givits slösas bort, utan att den hjälper oss att uppskatta skönheten i mötet med den andre och läkas från självtillräcklighetens virus. Låt oss inte glömma bort denna lektion!

Herren bär korset med oss

Många har under den här perioden “höjt blicken mot himlen”, skriver påven, och det som vi har upplevt kan vara renande.

Även för vårt prästerliga liv kan bräckligheten vara “som smältarens eld, som tvättarnas lut” (Mal 3:2)  som lyfter oss mot Gud, förfinar och helgar oss. Vi är inte rädda för lidandet: Herren bär korset med oss!

Påven Franciskus böner för de präster som dött i covid-19

Påven avslutar sitt budskap med att anförtro alla mötets deltagare i Jungfru Marias vård och bad om hennes förböner för ”de många präster som gått bort på grund av detta virus och dem som genomgår rehabilitering”.

17 september 2020, 13:18