Sök

Caritas Milano delar ut mat Caritas Milano delar ut mat 

Påven till Europas biskopar: I pandemins drama vinner närheten

I ett budskap till öppnandet av Europeiska Biskopskonferensernas Råds årliga generalförsamling som helt och hållet hålls online 25-26 september, betonar påven Franciskus vikten av en “faderlig och öm närhet till folket”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Kyrkan i Europa efter pandemin. Skapelsens och kommunitetens framtid” är temat som biskoparna har valt för Europeiska Biskopskonferensernas Råds årliga generalförsamling. Den skulle ha hållits i Prag 25-27 september, men på grund av smittorisken av covid-19 och en förvärrad situation i Tjeckien hålls den online  25-26 september.

I samband med detta möte har påven Franciskus sänt ett budskap till rådets ordförande kardinal Angelo Bagnasco.

Mod och närhet

Påven visar sin uppskattning för årets tema och ber biskoparna om att ta lärdom av erfarenheterna under pandemin, som har tvingat präster och ordensfolk att modigt hitta nya vägar för sin pastorala tjänst, och vittna om en “faderlig och öm närhet till folket”.

Inför så många döda och mycket smärta berör påven nya former av fattigdom och ber biskoparna att fortsätta att använda sig av en “nästankärlekens fantasi” och vara alltmer uppmärksamma på de svagaste och stå dem nära. Han betonade vikten av att den kristna gemenskapen inte förlorar det man har upplevt, utan andligt ”urskilja framtidsutsikterna”. Påven hänvisar till evangeliets skriftlärde ”som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt” (Matt 13:52).

26 september 2020, 12:24