Sök

Marian Jaworski tillsammans med Johannes Paulus II Marian Jaworski tillsammans med Johannes Paulus II  

Påven: kardinal Jaworski, värdigt vittne om trohet till evangeli

I ett telegram uttrycker påen Franciskus sin sorg över kardinal Marian Jaworskis bortgång, en vän till Johannes Paulus II och hans biktfader under en period. Filosofen och teologen hade efter andra världskriget ett viktigt uppdrag i återuppbyggandet a kyrkans liv i Ukraina. "Personligen - skriver påven – förenas vi två av datumet för konsistoriet 2001, då vi båda blev kardinaler".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus sorg och bön förenar sig med hela kyrkan i Polen och Ukraina, som sörjer kardinal Marian Jaworskis bortgång. Han dog lördagen den 5 september. I telegrammet som skickades till ärkebiskopen av Krakow, msgr Marek Jadraszewski, betonar påven "vittnesbördet om prästerlig iver, kunskap, trohet till evangeliet och ansvaret över de troendes gemenskap", som kardinalen lämnade under sitt liv.

Hans motto: "För mig är att leva Kristus"

"Jag tackar Herren för hans trogna liv i evangeliets liv och det apostoliska ämbetets tjänst", fortsätter påven Franciskus och påminner om kardinalens "akademiska engagemang, som uppskattad vetenskapsman och professor i teologi och filosofi vid universiteten i Warszawa, Krakow och Lviv; och som dekan och första rektor vid den påvliga teologiska akademin i Krakow”. Påven citerar kardinalens biskopsmotto "Mihi vivere Christus est" och säger att det "definierade hans sätt att tänka, utvärdera, göra val och fatta beslut". Påven Franciskus betonar att de som kände honom minns en extremt rättvis, uppriktig och modig man som älskade kyrkan.

Vänskapen med Johannes Paulus II

Påven påminde om vänskapen mellan kardinalen och Johannes Palus II – ”det var han som gav den döende påven den sista smörjelsen”.  Senare hade han ett nära samarbete med påven Benedictus XVI.

"Personligen - skriver påven - är jag förenad med honom i konsistoriets datum 2001, då vi båda skapades kardinaler". Telegrammet avslutas med en bön om att Herren, till vilken kardinal Jaworski ägnade sitt liv, "välkomnar honom i sin härlighet" och välsignar de som deltar i sorgen och den avlidnes anhöriga”.

08 september 2020, 20:42