Sök

Påven tog emot Fondazione Banco Farmaceutico, välgörenhetsstiftelse som verkar för att ge fattiga tillgång till läkemedel Påven tog emot Fondazione Banco Farmaceutico, välgörenhetsstiftelse som verkar för att ge fattiga tillgång till läkemedel 

Påven: Ingen diskriminering av tillgång till läkemedel

Påven Franciskus tog emot omkring 200 volontärer och vänner till den italienska välgörenhetsstiftelsen Banco Farmaceutico i samband med dess 20-årsfirande. I sitt tal betonade påven vikten av att ”globalisera vården” så att alla får tillgång till läkemedel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Välgörenhetsstiftelsen Banco Farmaceutico grundades år 2000 i samband med den första Dagen för insamling av medicin för de fattigaste och för 20-årsfirandet tog påven Franciskus emot dem på audiens i Vatikanen lördagen 19 september.

Marginalisering

Påven sa i sitt tal till dem att det finns en marginalisering av många personer världen över som inte har tillgång till läkemedel. Han talade om faran med ”likgiltighetens globalisering” och bad sina gäster i stället att ”globalisera vården” genom samarbete.

“Apotekare är kallade att utföra en vårdtjänst för de mest behövande”

"Läkemedelsföretag kan, genom att stödja forskning och styra produktion, generöst bidra till en mer rättvis distribution av läkemedel - sa påven och betonade - Apotekare är kallade att utföra en vårdtjänst för de mest behövande."

Vaccin mot covid-19 måste bli tillgängligt för alla

Påven talade vidare om behovet av att ett vaccin mot covid-19 blir tillgängligt för alla och inte endast blir åtkomligt för rika eller blir någon nations tillhörighet.

Evangelisk nästankärlek

Han sa avslutningsvis att stiftelsen Banco Farmaceutico är ett gott exempel på hur man genom generositet och en uppdelning av tillgångar kan förbättra vårt samhälle och vittna om den nästankärlek som evangeliet ber om.

19 september 2020, 13:33