Sök

Påven: I Guds ögon lyser alla med en unik skönhet

På måndagen tog påven emot barn och vårdare från ett hem för barn och ungdomar med autism i Österrike, "Sonnenschein" –centret. "Ert hem är som en magnifik blomsteräng i solens prakt och ni är blommorna”.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven tog emot sina gäster från ”Sonnenschein" –centret i Österrike under en privat audiens i Vatikanen. Barnen som vårdas vid det österrikiska centret "Sonnenschein" hade kommit till Rom tillsammans med sina föräldrar och vårdare. Han noterade att Sonnenschein betyder solsken, och sa "Ert hem är som en magnifik blomsteräng i solens prakt och ni är blommorna”.

Unicitet och skönhet

Påven sa att unicitet och skönhet, är den röda tråden som leder "varje blomma" tillbaka till Gud:

”Gud skapade världen med ett stort utbud av blommor i alla färger. Varje blomma är unik, och har sin egen skönhet. Var och en av oss är vacker i Guds ögon, och han älskar oss. Detta gör att vi känner behovet av att tacka Gud: tack! Tack för livets gåva, tack för alla varelser!”

Tacka Gud

Gud tycker om detta sätt att be på, tacksägelse, förklarade påven när han inbjöd till att tacka Gud ofta, även när man lägger till en efterfrågan:

”Till exempel: Gode Jesus, kan du hjälpa mamma och pappa i deras arbete? Kan du trösta mormor som är sjuk? Kan du hjälpa barnen över hela världen som inte har mat? Eller: Jesus, snälla hjälp påven att leda kyrkan väl. Om du ber i tro, lyssnar Herren verkligen till dig.”

Slutligen, innan välsignelsen, uttryckte påven sin tacksamhet till de närvarande för centrets "vackra initiativ" och för engagemanget till förmån för de barn som anförtrotts dem, för "allt ni gör för en av dessa små, har du gjorde för Jesus!".

22 september 2020, 09:11