Sök

Ny fattigdom - på skylten står det "29 års arbete. För gammal för att bli anställd igen." Ny fattigdom - på skylten står det "29 års arbete. För gammal för att bli anställd igen." 

Påven: Ett hjärta för att se såren och händer för att vårda dem

Påven Franciskus ber medlemmarna i Circolo San Pietro, som tar hand om Roms fattiga å påvens vägnar, att modigt hjälpa de allra fattigaste särskilt i denna tid av pandemi.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid en audiens i Vatikanen för medlemmarna i ”Circolo San Pietro”, som hjälper fattiga i Rom å påvens vägnar, talade påven Franciskus om föreningens motto: ”bön, handling och uppoffring”. Han betonade att man behöver ha ett öppet hjärta för att se andras behov och sår och utsträckta händer för att hjälpa, inte en främling, utan en syster och bror som ber om kärlek.

Handling

Påven utgick sina reflektioner från ordet handling och nödsituationen som uppkommit på grund av coronaviruspandemin. Han talade om hur pandemin har gett upphov till nya former av fattigdom, som familjer som från en dag till en annan befinner sig i ekonomisk svårighet. Påven döljer inte sin oro för pandemins effekter, men understryker att man inte får låta rädslan ta över.

“Man kan inte ge ett vanligt svar på en exeptionell situation – sa påven – utan kräver en ny och annorlunda reaktion”.

Ge sitt hjärta till de fattiga

Den nya fattigdomen är materiell, human och social, sa påven, och fattigdom är ofta något man skäms över och därför behövs det en lyhördhet.

Man måste kunna se de mänskliga såren med öppet hjärta, för att ta den andres liv ”till sitt hjärta”. På så sätt handlar det inte längre om en behövande främling, utan först och främst om en kärlekstiggande bror eller syster. Endast då vi tar till oss någon, kan vi svara på denna förväntan. Det handlar om barmhärtighet.

Det är hjärtat, som har rörts av barmhärtighetens kraft, som kan vända kursen. “En privilegierad plats” för att uppleva Faderns förlåtelse, underströk påven, är ”försoningens sakrament”. Därifrån kommer vi ut omgärdade av en barmhärtighet “som vi är kallade att leva i och skänka”.

Efter att ha sett såren i staden vi bor i, inbjuder barmhärtigheten oss att ha ”fantasi”, sa påven och förklarade att det även kan handla om ett enkelt telefonsamtal till de äldre för att höra om allt är bra och för att ge lite sällskap. Detta är barmhärtighetens fantasi, sa påven.

Hjälpa de fattiga

Avslutningsvis uppmuntrade påven medlemmarna i Circolo San Pietro att fortsätta med sin insats och vara uppmärksamma och redo att modigt hjälpa de fattiga med deras behov och han uppmuntrade dem även till personlig och gemensam bön för denna nåd.

Jag tackar er, för att ni är det konkreta uttrycket för påvens nästankärlek i vården av Roms fattiga ... Jag är tacksam för Peterspenningen som varje år samlas in i stadens kyrkor och som ni ger mig idag.

 

26 september 2020, 09:15