Sök

Konflikten mellan Azerbaijan och Armeninen Konflikten mellan Azerbaijan och Armeninen  

Påven ber för Kaukasus: ”Välj dialogens väg”

Vid slutet av sin Angelus på söndagen bad påven Franciskus om fred mellan Armenien och Azerbajdzjan, efter de våldsamma sammanstötningarna. På morgonen hade påven tagit emot anemiernas patriark Karekin II.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Efter Angelus-bönen på söndagen uttryckte påven Franciskus sin oro över de våldsamma sammanstötningarna i Kaukasusområdet och bad för freden:

”Jag ber om fred i Kaukasus och ja uppmanar parterna i konflikten att agera med god vilja och broderskap, vilket kan leda till att man löser problemen utan användning av våld och vapen, men genom dialog och förhandlingar. Låt oss be tyst tillsammans för freden i Kaukasus.

Spänningarna mellan Armenien och Azerbajdzjan

Spänningarna är stora mellan Armenien och Azerbajdzjan, med sammandrabbningar mellan den azerbajdzjanska armén och armenierna i Nagorno-Karabakh. De började vid gryningen på söndagen och orsakade ett ospecificerat antal offer. De två före detta sovjetrepublikerna utkämpade ett blodigt krig på 1990-talet, som kostade 30 000 människor livet. 1994 trädde ett avtal om vapenvila i kraft mellan de två länderna, men man har aldrig uppnått fred, trots Förenta staternas, Frankrikes och Rysslands medling genom den så kallade Minsk-gruppen.

28 september 2020, 21:25