Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 9 september 2020 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 9 september 2020  

Påven vid audiensen: Bota världen med kärlek och omsorg om det gemensamma bästa

Påven Franciskus talade i sin katekes på onsdagsförmiddagen vid den allmänna audiensen om vikten av att vi kristna är trogna vår kallelse och inte begränsar vår kärlek till andra och vår omsorg om deras välgång.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid den allmänna audiensen onsdagen 9 september, som hölls på innergården San Damaso i Vatikanen, fortsatte påven Franciskus sin serie katekeser om att bota vår skadade värld. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I vår reflektion om den pågående pandemin i ljuset av kyrkans sociallära har vi sett att det gemensamma bästa måste vara målet för våra individuella och kollektiva ansträngningar att bota vår skadade värld. Vårt kristna åtagande vad gäller detta inspireras av Guds villkorslösa kärlek, som kallar oss att inte begränsa vår kärlek till andra och vår omsorg om deras välgång. Som medlemmar i den enda mänskliga familjen, är vår välgång allmän och inte bara en privat nytta. Genom att sätta varje människa och det gemensamma bästa i centrum i våra kulturella, ekonomiska och politiska aktiviteter, kan vi skapa en äkta sund, rättvis och fredlig värld och på det sättet bidra till byggandet av en sann ”civilisation av kärlek”. Coronaviruset bryr sig inte om kulturella eller politiska barriärer eller åtskillnader. Inte heller vi ska sätta upp några barriärer eller åtskillnader i vår kärlek då vi verkar för det allmänna bästa i trohet till vår kristna kallelse, som svar på de allvarliga problemen som kommit upp till ytan under pandemin.

“Inte heller vi ska sätta upp några barriärer eller åtskillnader i vår kärlek då vi verkar för det allmänna bästa i trohet till vår kristna kallelse, som svar på de allvarliga problemen som kommit upp till ytan under pandemin.”

09 september 2020, 10:43