Sök

Kardinal Adrianus Johannes Simonis Kardinal Adrianus Johannes Simonis 

Kardinal Simonis avliden. Påvens kondoleanser

Påven Franciskus har sänt sina kondoleanser till kyrkan i Nederländerna efter kardinal Adrianus Johannes Simonis bortgång. Kardinalskollegiet utgörs nu av 220 kardinaler, 122 röstberättigade och 99 inte längre röstberättigade.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt kondoleanser till kardinal Willem Jacobus Eijk, ärkebiskop av Utrecht i Nederländerna, med tanke på kardinal Adrianus Johannes Simonis bortgång. Påven anförtror kardinal Simonis själ till den Gode Herdens vård och tackar Herren för kardinalens evangeliska vittnesbörd, hans år som hängiven biskop i Rotterdam och Utrecht samt hans värderade ansträngningar i den kyrkliga kommunionens tjänst. Påven välsignade även alla dem som sörjer kardinal Simonis i det säkra hoppet om uppståndelse.

Kardinal Simonis var 1970 -1983 biskop av Rotterdam och ärkebiskop av Utrecht 1983 -2007. Han utsågs till kardinal av Johannes Paulus II 1985.

Kardinal Simonis avled 2 september i ett vårdhem i Nederländerna vid 88 års ålder. Kardinalskollegiet utgörs nu av 220 kardinaler, 122 röstberättigade och 99 inte längre röstberättigade.

 

 

04 september 2020, 09:14