Sök

Var fyrtionde sekund tar någon i världen självmord Var fyrtionde sekund tar någon i världen självmord 

Jesus ber oss att vara modiga - Påven på suicidpreventiva dagen

Påven betonar att Guds kärlek stödjer oss i denna tid av pandemi som smular sönder vår trygghet. Experter ser en ökning av självmord kopplade till nedstängningen och den ekonomiska krisen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

På den Internationella suicidpreventiva dagen torsdagen 10 september sände påven Franciskus ut ett tweet

Idag, i pandemins tragedi, inför all falsk trygghet som faller samman, inför allt hopp som sviks och i känslan av övergivenhet som tynger våra hjärtan säger Jesus till var och en: ”Var modig och öppna hjärtat för min kärlek. Du kommer att känna Guds tröst som stödjer dig.”

Varje persons liv heligt

Påven påminner om heligheten och okränkbarheten i varje liv, som alltid är värt att leva och han betonar vikten av trons styrka och att stå nära de svagaste personerna som har drabbats av coronaviruspandemin sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser.

800 000 döda varje år  

Självmord förblir ett enormt stort problem för folkhälsan och berör personer av alla åldrar, kön och sociala klasser.

”Omkring 800 000 personer dör varje år i självmord – en person var fyrtionde sekund – och är den andra huvudsakliga dödsorsaken mellan 15-29 år på globalt plan och förekommer i alla regioner i världen”, berättar professor Gabriele Sani, chef vid psykiatriavdelningen vid Roms universitetssjukhus Gemelli.

Enligt experter är riskfaktorer för självmord att man förlorat någon, ensamhet, diskriminering, slut på en relation, ekonomiska problem, smärta och kronisk sjukdom, våld, övergrepp och konflikter eller andra humanitära nödsituationer.

Pandemins konsekvenser

I hela världen ser man en ökning av olika former av depression och ångest, även hos friska personer, som orsakas av den sociala isoleringen vid nedstängningar och hälsorisken på grund av covid-19-pandemin. En försämring av socio-ekonomiska förhållanden försämrar desstom situationen. Siffror som kommer från vissa länder är oroande; i Mexiko förklarar specialister att antalet självmord tros öka med 20%.

1 588 självmord i Sverige 2019

På suicidpreventiva dagen deltog karidinal Anders Arborelius i Suicide Zeros livesändning på Facebook där ledare för olika trossamfund i Sverige förde samtal om detta problem. Under en digital ljusmanifestation mindes man de 1 588 personer som förra året tog sina liv i Sverige.

Läs mer här

På Katolska kyrkans hemsida finns telefonnummer om man är i behov av katolsk själavård.

 

11 september 2020, 09:14