Sök

Påvens vädjan för arbete. Samhället och familjerna kan inte fortsätta framåt utan

I hälsningarna efter Angelusbönen bad påven Franciskus de politiska och ekonomiska institutionerna att fokusera på arbetet och anstränga sig för att ge nya arbetsmöjligheter.

Charlotta Smeds –Vatikanstaten

Efter Angelus uttryckte påven Franciskus sin oro för familjerna och samhället på grund av arbetslösheten. Han vädjade till institutionerna att inte glömma bort att skydda jobben:

”Jag hoppas att många av er kommer att kunna uppleva några dagar av vila under denna period, och i kontakt med naturen, där den andliga dimensionen kan få ny kraft. Samtidigt hoppas jag att arbetet kommer att få ett uppsving, med alla politiska och ekonomiska ledares gemensamma engagemang: utan arbete kan familjerna och samhället inte fortsätta framåt. Låt oss be för detta. Eftersom det är och kommer att vara ett av de post-pandemiska problemen, fattigdom och arbetslöshet, krävs det mycket solidaritet och kreativitet för att lösa detta problem.”

03 augusti 2020, 10:51