Sök

Hamnen i Beirut efter explosionen Hamnen i Beirut efter explosionen  

Påvens böner och bidrag till Libanon

"Jag fortsätter att be för Libanon" sa påven Franciskus efter sin Angelus på söndagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Redan den 9 augusti riktat påven en vädjan om internationell hjälp och en bön till landet efter de tragiska explosionerna som förstörde huvudstaden Beirut den 4 augusti och dödade över 170 personer. Explosionen inledde en serie våldsamma protester och regeringens avgång.

Efter de två explosionerna i hamnen i Beirut, sände påven 250 000 euro till landet, som ska distribueras genom den lokala kyrkan, som ett tecken på påvens konkreta närhet till den libanesiska befolkningen.

Pengarna ska gå till offrens familjer, de skadade och de hemlösa. Påvens gest följdes av en serie konkreta initiativ från Caritas och kyrkor i hela världen.

Genom avdelningen för främjandet av integrerad mänsklig utveckling visar påven sin närhet till den libanesiska befolkningen. Förutom de 170 dödsoffren, räknar man cirka 5 000 skadade och 300 000 personer som blivit hemlösa i explosionen, varav minst 80 000 barn.

17 augusti 2020, 19:27