Sök

Brandmän i arbete efter explosionen i Beirut Brandmän i arbete efter explosionen i Beirut 

Påvens bön för Libanon i detta tragiska ögonblick

Vid slutet av den allmänna audiensen uppmärksammade påven Franciskus den våldsamma explosionen i Beirut på tisdagen, som orsakade minst hundra dödsfall och tusentals sårade. Påven riktade sin appell till alla sociala, politiska och religiösa ledare och bad för offren och deras familjer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter sin trosundervisning på onsdagen vände påven sina tankar till Libanon och i synnerhet till Beirut, där en enorm explosion ägde rum på tisdagen, den största i landets historia.

Ett smärtsamt ögonblick, allas engagemang behövs

Påven bad först för offren och deras familjer, de mer är hundra avlidna och tusentals skadade. Sedan vände han sig till alla sociala, politiska och religiösa ledare och uppmanade till att arbeta tillsammans för att hjälpa Libanon övervinna denna kris:

”Igår orsakade massiva explosioner dussintals dödsfall, tusentals sårade och allvarlig förstörelse i Beiruts hamnområde. Vi ber för offren och deras familjer; och låt oss be för Libanon, att landet, med alla dess sociala, politiska och religiösa komponenters engagemang, kan bemöta detta tragiska och smärtsamma ögonblick och med hjälp av det internationella samfundet övervinna den allvarliga krisen."

05 augusti 2020, 10:52