Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påvens audiens: ”Skapelsens goda frukter är avsedda för alla"

”Skapelsens förvaltare delar världens goda frukter universellt”. Franciskus hade på onsdagen kommit fram till sin fjärde katekes i serien ”Att bota världen” om Covid-19 pandemin i ljuset av den katolska socialläran, i vilken han talade om hur skapelsens goda frukter är avsedda för alla.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin trosundervisning på onsdagen under den allmänna audiensen som direktsändes från påvens bibliotek i det Apostoliska Palatset i Vatikanen talade påven om människans uppgift som förvaltare är at dela ut skapelsen frukter, avsedda alla, till alla - den första principen av den etiska och sociala ordningen.

Dagens katekes inleddes med en läsning ur femte Mosebok:

”Vart tredje år skall du ta allt tionde av årets skörd till städerna och lägga upp det där. Leviterna, som till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom, liksom invandrarna, de faderlösa och änkorna som bor i dina städer, skall då få komma och äta sig mätta. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt vad du företar dig. Vart sjunde år skall du avskriva skulder. Dock kommer det inte att finnas någon fattig hos dig då Herren välsignar dig i det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning, om du bara lyssnar till Herren, din Gud, så att du troget följer hela denna lag som jag i dag ger dig.” ( 5 Mos 14,28-29; 15,1,4-5)

I sin sammanfattning på engelska sa påven:

”Kära bröder och systrar, i våra fortsatta reflektioner över effekterna av den nuvarande pandemin har vi sett hur världens problem blir allt tydligare och allvarligare. Bland dessa den sociala ojämlikheten som är frukten av en orättvis global ekonomi som skapar gränslös rikedom för relativt få och större fattigdom för resten av vår mänskliga familj.

I Guds plan skapades jorden som en trädgård att odla, inte brutalt utnyttja. Som skapelsens förvaltare har vi som uppgift att se till att dess frukter, som är avsedda för alla, faktiskt delas av alla. Kyrkan påminner oss om att principen om att den privata egendomens underordning den universella fördelningen av världens goda frukter är den första principen av den etiska och sociala ordningen.

När miljontals människor saknar tillgång till grundläggande resurser, när ojämlikhet och brist på möjligheter hotar samhällets vävnad, och när girighet äventyrar själva miljön vi lever i, kan ingen av oss acceptera det. Det kristna hoppet, som litar på den uppståndne Kristus förvandlande nåd, tvingar oss att arbeta för att bota vår värld och bygga upp en mer jämlik och rättvis social ordning.”

26 augusti 2020, 10:00