Sök

Påven under den direktsända audiensen Påven under den direktsända audiensen  

Påvens audiens: ”Covid-19 vaccin till alla, särskilt de fattiga"

”Det vore sorgligt om ett Covid-19 vaccin bara blir tillgängligt för de rika.” Det sa påven Franciskus i sin tredje katekes om pandemin i ljuset av den katolska socialläran, i vilken han belyste att Kristi efterföljare inte kan vika från principen att prioritera de fattiga.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om effekterna av Covid19 pandemin i ljuset av den katolska socialläran. Idag talade påven om den sociala orättvisa som har förtydligats av pandemin.

I sammanfattningen till de engelska pilgrimerna sa påven:

Kära bröder och systrar, i vår reflektion över den nuvarande globala pandemin har vi sett att den gör oss uppmärksamma på ett mer allvarligt virus som påverkar vår värld: den sociala orättvisan, bristen på lika möjligheter och marginaliseringen av de fattiga och de mest behövande. Kristi exempel och lära visar oss att det är ett väsentligt kriterium för Kristi efterföljare att prioritera de fattiga.

Kristen välgörenhet kräver att vi, utöver välgörenheten, lyssnar på deras röster och arbetar för att övervinna allt som hindrar deras materiella och andliga utveckling. Vi längtar efter att återgå till normaliteten, men det bör inte innebära en återgång till de sociala orättvisorna eller förseningarna av reformer som har förfallit. Idag har vi en möjlighet att skapa något annat: en etiskt sund ekonomi, centrerad på personer, särskilt de fattiga, i erkännande av deras medfödda mänskliga värdighet.

Hur sorligt vore det inte om till exempel tillgången till ett Covid-19-vaccin endast gjordes tillgängligt för de rika och inte för andra i lika eller större behov! Må evangeliet inspirera oss att hitta allt mer kreativa sätt att utöva denna välgörenhet på, grundad i tron och förankrad i hoppet, som kan läka vår sårade värld och främja den verkliga välfärden för hela vår mänskliga familj.

19 augusti 2020, 10:05